Stad Gent investeert 10 miljoen extra in WoninGent

11 Januari 2018

De woonnood in Gent is groot. Zeker gezinnen met een laag inkomen vinden moeilijk een woonst op de private huurmarkt. Daarom is het belangrijk dat er voldoende sociale woningen zijn. Hoewel dit een bevoegdheid is van de Vlaamse regering, neemt het Gentse stadsbestuur hier ten volle haar verantwoordelijkheid. Nadat de Stad Gent eerder al 7 miljoen euro subsidies verstrekte om de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent toe te laten extra te investeren in renovatie en energiezuinig bouwen, neemt ze opnieuw een extra initiatief. De Gentse gemeenteraad keurde hiervoor deze week een kapitaalsverhoging bij WoninGent goed door een bijkomende financiële inbreng van tien miljoen euro van de Stad Gent. Dit laat toe dat WoninGent op korte termijn extra investeert in brandveiligheid en energie-efficiëntie zodat WoninGent sociale woningen ter beschikking kan blijven stellen op een veilige, duurzame en kwaliteitsvolle manier. Op die manier zorgen we er mee voor dat het patrimonium van WoninGent klaargestoomd wordt voor de toekomst.