Sint-Pietersbuurt krijgt extra doorgang in het Reigerspark

20 Juni 2019

Sint-Pietersbuurt krijgt extra doorgang in het Reigerspark

De bewoners van  de Sint-Pietersbuurt vroegen al lang om wat buurtgroen. Met de extra aankoop van een klein perceeltje, komt er een rechtstreekse doorgang van het Lucernacollege naar het buurtpark. Goed nieuws voor alle betrokkenen, stelt Hafsa El-Bazioui tijdens de bespreking op de bevoegde commissie.

De buurtbewoners, het Lucernacollege en vzw Mozaïek sloegen de handen eerder in elkaar en sleepten in 2017 een burgerbudget binnen. Met de definitieve toezegging van Vlaanderen om het Parkje aan Gent te verkopen kwam hun droom wat dichterbij. De site zal ook opgenomen worden in het RUP Groen, zodat het parkje definitief beschermd wordt. Met de extra doorgang wordt het toegankelijker voor de betrokkenen.

Voor Hafsa is dit een mooi voorbeeld hoe buurtbewoners, organisaties uit de buurt en de Stad door samen te werken hun buurt duurzamer en mooier kunnen maken.