Sara naar Europa, Fourat wordt fractievoorzitter

02 Oktober 2020

Sara naar Europa, Fourat wordt fractievoorzitter

De nieuwe federale Vivaldi-regering is uit de startblokken geschoten en dat betekent ook veel voor de Gentse Groenen. Sara Matthieu, huidig Gents fractievoorzitter, volgt in het Europees Parlement Petra De Sutter op die Straatsburg inruilt voor een ministerambt. Fourat Ben Chikha wordt de nieuwe fractievoorzitter voor Groen Gent. Beiden vliegen er meteen in en met veel overtuiging.

Gisteren legde de nieuwe federale ploeg de eed af bij de koning. Zo ook kersvers Minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Bij de Europese verkiezingen van mei 2019 werd Sara Matthieu verkozen als eerste opvolger voor Groen in het Europees Parlement en zij zal Petra nu dan ook opvolgen. "Ik kijk daar enorm naar uit", zegt Sara. "Mijn politieke hart ligt echt in Europa. Het is een enorme eer om in de voetsporen te treden van Petra De Sutter en Bart Staes en het werk rond bijvoorbeeld de Europese Green Deal verder te zetten."

Sara in Europa

Sara is al jarenlang gepassioneerd door Europa. Haar engagement voor de Unie is een constante in haar politieke carrière. ze was van jongs af actief bij de Europese Groenen, onder meer als bestuurslid van de Europese groene partij. Samen met Bart Staes richtte ze ook het Europanetwerk op binnen Groen.

"Mijn politieke hart ligt echt in Europa. Het is een enorme eer om in de voetsporen te treden van Petra De Sutter en Bart Staes." - Sara Matthieu, europarlementslid 

Sara ziet een duidelijke rol weggelegd voor Europa in de toekomst en is verheugd daar actief aan mee te werken. Sara Matthieu: "Oplossingen voor de klimaatcrisis en de vluchtelingencrisis of de uitbouw van de sociale pijler: het zijn allemaal uitdagingen die bij uitstek op Europees niveau aan te pakken zijn en waar ik mee mijn schouders onder wil zetten."

Fourat in Gent

Maar al dat mooie en vele werk in Europa, betekent wel dat Sara zich niet meer ten volle kan focussen op haar rol als Gentse fractievoorzitter. En dus geeft ze met het volste vertrouwen die fakkel door aan Fourat Ben Chikha. Fourat werd bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 verkozen in de Gentse gemeenteraad en werd in juni 2019 door de Politieke Raad gekozen als gecoöpteerd senator voor Groen.

"Ik ben superenthousiast dat ik nu de kans krijg om ons fractieproject verder te zetten vanop de voorzittersstoel." - Fourat Ben Chikha, fractievoorzitter Groen Gent

Begin dit jaar werd hij ook benoemd tot Algemeen Rapporteur LGBTI-kwesties bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Een man die van aanpakken weet, zoveel is duidelijk.

De Groene gemeenteraadsfractie heeft dan ook geen seconde getwijfeld en unaniem haar steun uitgesproken voor haar nieuwe fractievoorzitter. Fourat Ben Chikha: "Ik ben trots, ja. Onze fractie is na de verkiezingen van 2018 sterk gegroeid en Sara heeft hier op korte tijd een nieuwe ploeg op de rails gezet. Ik ben superenthousiast dat ik nu de kans krijg om ons fractieproject verder te zetten vanop de voorzittersstoel."