Rozebroeken: een plek om te spelen, te sporten en te vertoeven!

04 April 2019

Rozebroeken: een plek om te spelen, te sporten en te vertoeven!

De voorbije week was er heel wat commotie over de sluiting van de speeltuin, het buitenzwembad en het terras van de Rozebroeken. De rechtbank van eerste aanleg heeft dat opgelegd in een recent vonnis naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner over geluidsoverlast. De Stad Gent is nog in gesprek met de eiser om tot een overeenkomst te komen en gaat wellicht in beroep tegen het vonnis.

"Het is absurd wat hier gebeurt. De Rozebroeken zijn altijd een plek voor sport en recreatie geweest en dat moeten ze ook blijven." - Filip Watteeuw

Schepen Filip Watteeuw: "Het is absurd wat hier gebeurt. De Rozebroeken zijn altijd een plek voor sport en recreatie geweest en dat moeten ze ook blijven. Wij komen alvast voorlopig tot de conclusie dat S&R Rozebroeken over alle wettelijke vergunningen beschikt om hun activiteiten uit te voeren. En we stellen ook vast dat de rechter oordeelt dat er van overdreven geluidsoverlast hier geen sprake is. We beraden ons nu over de volgende stappen op korte termijn om ervoor te zorgen dat de speeltuin en het buitenzwembad terug open kunnen."

De buurtbewoner in kwestie stapte naar de rechtbank omdat hij te veel geluidsoverlast ondervond van de activiteiten in en rond de Rozebroeken. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde dat er geen sprake is van overdreven geluidsoverlast. Maar tegelijkertijd stelt het vonnis dat S&R (de uitbater van het complex) in de fout gaat omdat ze geen wettelijke vergunningen hebben voor de bouw en uitbating van het complex. De Stad Gent ziet dat anders en stelt dat voor het complex alle nodige bouw- en milieuvergunningen zijn afgeleverd en dat het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) waarop deze vergunningen gebaseerd zijn, wel degelijk geldt. In dat BPA zijn de Rozebroeken bestemd als zone voor recreatie en niet als parkgebied. Uiteraard is dat voor Groen Gent essentieel. We zetten hard in op de ontwikkeling van meer groen en nieuwe parken, onder andere via het RUP Groen dat in opmaak is en via dossiers zoals de IMEWO-site in de Bomastraat waar we een nieuw wijkpark van meer dan 1 ha zullen realiseren. We vinden ook dat parken in de eerste plaats een stilte- en rustplek in de stad moeten zijn. Maar op plekken in Gent die expliciet bedoeld zijn voor sport en recreatie, zoals de Rozebroeken, moet dat uiteraard ook kunnen.

"Voor Groen Gent is de drastische beslissing van de rechter onbegrijpelijk. Uiteraard moeten we aandacht hebben voor bezorgdheden uit de buurt en mogen we onze ogen niet sluiten voor bepaalde overlast die de populariteit van de Rozebroeken met zich kan meebrengen." - Sara Matthieu, fractieleider

Fractieleider Sara Matthieu: "Voor Groen Gent is de drastische beslissing van de rechter onbegrijpelijk. Uiteraard moeten we aandacht hebben voor bezorgdheden uit de buurt en mogen we onze ogen niet sluiten voor bepaalde overlast die de populariteit van de Rozebroeken met zich kan meebrengen. Maar dat in een recreatiezone een speeltuin, een terras, een buitenzwembad en glijbanen moeten sluiten – laat staan afgebroken worden – is ver buiten proportie. We hopen dan ook dat er snel een oplossing wordt gevonden, zowel met de buur in kwestie als op juridisch gebied."