Rollend klimaatfonds voor meer zuinige en comfortabele woningen

03 December 2020

Rollend klimaatfonds voor meer zuinige en comfortabele woningen

De Stad Gent lanceert een rollend klimaatfonds. Dat voorziet in goedkope en langlopende leningen voor energierenovaties voor alle Gentenaars. Zo willen we het aantal huizen dat klimaatvriendelijk wordt gerenoveerd drastisch verhogen.  

Waarom hebben we gekozen om te werken met een energielening? De renovatie kan in één keer gebeuren, in plaats van in verschillende kleine stapjes. Het wooncomfort is in één klap beter. De energiefactuur daalt sneller. Het is ook socialer. Door de werken te bundelen krijgen mensen met een lager inkomen ook recht op meer Vlaamse energiepremies.

Ook voor de stad is er een voordeel: het geld keert op termijn terug naar het rollend fonds, waardoor kunnen nog meer mensen geholpen worden.

Sociaal klimaatbeleid

"Het rollend fonds past in het sociaal klimaatbeleid van de Stad Gent. Met de Gentse energielening kunnen burgers hun energieverbruik sneller laten dalen. Dat is goed voor de portemonnee en voor het klimaat. Het is ook socialer. Leningen vereisen geen prefinanciering. Bovendien kunnen mensen met een lager inkomen nu een goedkope lening krijgen om de basiskwaliteit van hun woning aan te pakken", zegt Tine Heyse, schepen voor Klimaat.

"Mensen met een lager inkomen kunnen nu een goedkope lening krijgen om de basiskwaliteit van hun woning aan te pakken." - Tine Heyse, schepen voor Klimaat

Het rollend fonds is een uitbreiding van de bestaande Gentse energielening en staat in het nieuwe Gentse klimaatplan. Dat werd afgelopen week door de gemeenteraad goedgekeurd. nieuwe regeling gaat van start tijdens het voorjaar van 2021.

De nood aan leningen is groot. De helft van de burgers heeft onvoldoende kapitaal om te investeren in klimaatrenovaties, zo bleek onlangs uit een studie van professor Johan Albrecht (UGent) voor industriefederatie Agoria.

Vochtbestrijding 

Om de woonkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren, lanceert de Stad Gent een rollend fonds met voordelige energieleningen voor alle Gentenaren. Naast energiebesparende maatregelen zoals isolatie, komen ook efficiënt verwarmen en koelen, zonnepanelen, batterijen en hergebruik van hemelwater in aanmerking.

Gentenaren met een lager inkomen kunnen ook een lening krijgen voor de financiering van werken aan sanitair, elektriciteit en vochtbestrijding. Die basisingrepen zijn noodzakelijk om huizen van slechte kwaliteit om te bouwen naar comfortabele, energiezuinige woningen. Voor de laagste inkomens bedraagt de rente van de lening de eerste vijf jaar 0%. 

Lage rente, lange looptijd

Eigenaar-bewoners met plannen voor klimaatrenovaties kunnen een lening krijgen op lange termijn (tot 20 jaar) en aan lage rentevoet (maximum 1,25% JKP) om de energiewerken te financieren. Bedoeling is dat de maandelijkse besparing op de energiefactuur groter is dan de aflossing van lening. Dat betekent een nettowinst voor de ontlener. Bijkomend voordeel: wie verschillende werken bundelt, kan aanspraak maken op de Vlaamse Totaalrenovatiebonus. Die kan tot 4.750 euro bedragen.

Rollend fonds in plaats van bijkomende premies

Voor deze legislatuur injecteert de Stad Gent 13 miljoen euro in het rollend fonds. Terugbetalingen van de leningen vloeien terug naar het fonds. Zo kunnen nieuwe eigenaars er steeds beroep op doen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een systeem met premies, waarbij het geld niet terugkeert naar de stad. Voor de komende jaren (2021-2025) mikt de Stad op 1.400 leningen. Het bestaande premiesysteem, dat aanvullend was aan de premies van de Vlaamse overheid, wordt stopgezet eind juni 2021.

Complementair aan de Vlaamse Energielening

De leningen uit het rollend fonds zijn complementair aan de Energieleningen die de Vlaamse overheid verstrekt. Die zijn vooral gericht aan specifieke doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen of mensen die een huis hebben geërfd. De Gentse lening gaat breder en is flexibeler. Ze richt zich op alle inkomenscategorieën, van laag tot hoog. Bovendien mogen eigenaars de woning al langer dan 5 jaar in hun bezit hebben.

Begeleiding als succesfactor

De leningen zullen verstrekt worden via de Energiecentrale. Burgers die een lening willen aangaan, krijgen gratis renovatiebegeleiding. Een renovatiebegeleider zal op maat van het huis en de bewoner een plan van aanpak voorstellen, met de dringendste maatregelen en een lange termijnvoorstel. Daar komt nu een financieringsplan bij, ook op lange termijn maar met als resultaat een onmiddellijke verlaging van de energiefactuur. De combinatie van begeleiding en financiering zorgt ervoor dat meerdere ingrepen tegelijk kunnen gebeuren.

Klimaatplan 2020-2025

Het rollend fonds maakt deel uit van het Gents Klimaatplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 november 2020. In dit plan bouwt de Stad verder aan haar ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Wooncomfort in energiezuinige huizen en opwekken van hernieuwbare energie staan daarin centraal.