Proper en prachtig water

05 September 2019

Proper en prachtig water

De Lieve: prachtige waterloop, geliefd bij Gentenaars en bezoekers en binnenkort ook vrij van afvalwater. Gent werkt aan propere rivieren en pakt de lozing van afvalwater aan.

Bij een aantal Gentse gezinnen gaat het afvalwater nog recht naar de Gentse binnenwateren. Vaak doen ze dat onbewust en onbedoeld. Schepen van Publieke Ruimte Filip Watteeuw: "Afvalwater hoort in het riool. Om de waterkwaliteit en het leefmilieu te verbeteren, zullen we die gezinnen helpen om de nodige aanpassingen uit te voeren."

Eerst de Lieve

"Afvalwater hoort in het riool. Om de waterkwaliteit en het leefmilieu te verbeteren, zullen we die gezinnen helpen om de nodige aanpassingen uit te voeren." - Filip Watteeuw

Eerst wordt de Lieve aangepakt. Schepen Watteeuw: "De Lieve is een belangrijke toeristische trekpleister, waar we investeerden in groene oevers. Een goede waterkwaliteit is dus erg belangrijk voor deze waterloop."

Afvalwater lozen in de Lieve is verboden, maar meestal gaat het niet om kwaad opzet. Eigenaars weten niet altijd waar hun afvoerstelsel loopt en waar hun private riolering aansluit op het openbaar domein.

Via een onderzoek wordt het private rioleringsstelsel in kaart gebracht door middel van rookproeven of bioafbreekbare kleurstoffen. De Stad neemt de kosten voor dit onderzoek voor haar rekening. Vervolgens is het aan de eigenaar om te zorgen voor een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer.

Riolen

Ook andere eigenaars met hoge prioriteit voor rioolaansluiting ontvangen binnenkort een brief. Zij krijgen een gratis keuring van hun privéwaterafvoer na hun aansluiting op de riolering.