Preventie tegen vrouwelijke genitale verminking

24 Oktober 2019

Preventie tegen vrouwelijke genitale verminking

GAMS vzw is een groep Afrikaanse en Europeaanse mannen en vrouwen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten en voorlichtingen.  Daarnaast pleit ze voor de uitbanning van VGV. En dat werk moeten we waarderen, stelde raadslid Anita Dewinter op de jongste raad.

GAMS vzw is een groep Afrikaanse en Europeaanse mannen en vrouwen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV). De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten en voorlichtingen.  Daarnaast pleit ze voor de uitbanning van VGV. En dat werk moeten we waarderen, stelde raadslid Anita Dewinter op de jongste raad.

Daarom keurde de Groen-fractie overtuigd een verlenging van de lopende subsidie-overeenkomst goed. De subsidieovereenkomst met GAMS  loopt al sinds november 2017 en werd reeds verlengd tot juni 2020, maar een nieuwe verlenging was nodig.

Anita maakte er gebruik van om het belang van preventie in deze problematiek te benadrukken.

“De problematiek van vrouwelijke genitale verminking is te ernstig om de ogen voor te sluiten. Daarom moeten we blijvend inzetten op sensibilisering en preventie” - Raadslid Anita De Winter

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een schending van de mensenrechten en een vorm van gendergerelateerd geweld. Deze praktijken, wegnemen van de clitoris, dichtnaaien van de vagina, wegnemen van de schaamlippen… kunnen levenslang talrijke fysieke en psychologische complicaties met zich meebrengen.

In 2001 heeft België vrouwelijke genitale verminking expliciet bij wet verboden (art. 409 Strafwetboek). Het probleem is complex want het gaat niet enkel over bescherming van vaak jonge meisjes die een risico lopen, maar ook om de zorg bij complicaties bij  bijvoorbeeld  een bevalling  of  psychoseksuele problemen  van vrouwen die slachtoffer werden van VGV.

In het Multidisciplinair Centrum genitale Mutilatie van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent kunnen vrouwen terecht omwille van allerlei psychische of fysische complicaties. Er worden jaarlijks een aantal hersteloperaties uitgevoerd. De VZW GAMS werkt samen met dit centrum.

Bij VGV denken we makkelijk aan ver-van-ons-bed-praktijken. Maar  Anita was niet te beroerd om ook even dichter bij huis te kijken. Naast de genoemde praktijken is er ook het modeverschijnsel van zogezegde ‘cosmetische vaginale chirurgie’ waarbij bv de schaamlippen kleiner of groter gemaakt worden.

In maart 2020 krijgen we een  rapport van de werking van de organisatie GAMS. Anita hoopt daarin te lezen dat er ook voor deze laatste ‘modeproblematiek’ aandacht is.