Personeel Stad Gent: nog beter na corona?

25 Juni 2020

Personeel Stad Gent: nog beter na corona?

De corona-pandemie zette de veerkracht van Stad Gent en haar medewerkers onder druk. Maar het bood ook de kans om innovatief om te gaan met tijd- en plaatsonafhankelijk werken, stelde gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui. Op de commissie Personeel lichtte schepen Bram Van Braeckevelt toe hoe we hieruit lessen trekken voor de toekomst.

Tijdens de corona-pandemie werd de veerkracht van het stadspersoneel stevig getest. Maar de stadsorganisatie toonde zich zeer wendbaar en maakte van deze kans gebruik om innovatief om te gaan met tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Om maar een paar voorbeelden te geven: fysieke samenkomsten werden digitale vergaderingen, medewerkers ontdekten nieuwe taken, sprongen bij op diensten waar extra ondersteuning nodig was. "Dit is een goede eerste ronde geweest", stelt raadslid Hafsa El-Bazioui, "maar het is belangrijk om hier lessen uit te trekken om ons voor te bereiden op een mogelijke tweede golf."

Bevraging personeel

Schepen van Personeel Van Braeckevelt bevestigt: "Het is dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers dat Stad Gent is blijven draaien, en onze burgers is kunnen blijven bedienen." Bram beklemtoont: "Maar we blijven ons verbeteren waar we kunnen, bijvoorbeeld op het vlak van welzijn van de medewerkers. Dat is een van mijn prioriteiten."

Daarom komt er een bevraging bij het stadspersoneel, om te polsen naar hun beleving van deze noodgedwongen aanpassingen. Bij de leidinggevenden zal nagegaan worden hoe zij de HR-ondersteuning ervaren hebben en welke noden zijn hadden, bv. op vlak van vorming of selectie. Ook telewerken wordt geëvalueerd.

Pluim voor preventiedienst

Bram bedankte de medewerkers van de preventiedienst, die zowel tijdens de afbouw als bij de heropstart van de dienstverlening goed werk hebben geleverd. Het gaat daarbij bv. over adviezen op vlak van ergonomie voor telewerkers, verspreiden van info rond preventieve maatregelen, beschikbaar maken van schoonmaakboxen voor wie op stadslocaties werkt, werkposten onderzoeken en aanpassen, advies geven voor tijdelijk aangepast werk voor medewerkers die normaal een andere job uitoefenen et cetera.

Uit de ervaringen en aanpak van deze crisis zullen lessen getrokken worden. Om een paar voorbeelden te geven: er werd een matching-tool ontwikkeld om medewerkers tijdelijk in te zetten in een andere functie, er is nu een kader met richtlijnen voor leidinggevenden, de maximale capaciteit per ruimte werd bepaald. Op basis van de evaluatie van de aanpak en de analyse van gegevens zal de HR-aanpak verder worden bijgestuurd en klaargemaakt  voor een mogelijke nieuwe corona-golf maar ook voor de toekomst. “100% klaar voor een tweede golf zullen we nooit zijn, maar met de huidige ervaring zullen we beter gewapend zijn”, besluit schepen Bram Van Braeckevelt.