Openbaar vervoer in Gent moet beter

17 Mei 2018

‘Een grootstedelijke vervoersmaatschappij in plaats van een Vlaamse kan het openbaar vervoer uit het slop halen.’ Schepen Watteeuw pleitte in De Zevende Dag opnieuw voor een stadsregionaal openbaarvervoersbedrijf.

De Lijn zit in het slop. Tramroutes worden ingekort omdat de sporen niet onderhouden worden, informatiesystemen werken niet, bussen worden geschrapt omdat er geen geld is voor chauffeurs… Zo kan het openbaar vervoer niet uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor de auto.

Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: ‘De Vlaamse Regering verwaarloost De Lijn. De enige focus ligt op besparen en meer efficiëntie. Dat gaat ten koste van de dienstverlening voor de reiziger. Steden en gemeenten zouden hun openbaar vervoer beter zelf organiseren. Lokale overheden kennen de lokale noden het best.’

Het concept van Minister Weyts om Vlaanderen op te delen in vervoersregio’s, is een eerste stap maar gaat niet ver genoeg. Binnen dat concept krijgen steden en gemeenten enkel zeggenschap over het vervoer op maat, met andere woorden: de belbussen.

Stad Gent investeert jaarlijks al 3.3 miljoen euro om bij te springen waar De Lijn tekortschiet, zoals in het nachtnet, shuttles naar de park-and-rides of de ontsluiting van bedrijventerreinen. Maar er blijven heel wat tekortkomingen, zoals de verbinding tussen het centrum en de rand. Al 20 jaar ligt er een plan op tafel voor het Gentse tramnet, maar telkens gaat de financiering naar andere projecten in andere steden. Ondertussen zijn er heel wat economische ontwikkelingen en woongebieden bijgekomen. Ook daar kan De Lijn niet op inspelen, ook niet met buslijnen.

Het geld dat nu naar De Lijn gaat, wordt daarom maar beter overgeheveld naar een nieuw op te richten stadsregionale vervoersmaatschappij. Schepen Watteeuw: ‘Tot 1991 hadden we in Gent de MIVG. Die intercommunale maatschappij is opgegaan in De Lijn. Zoals we er nu voorstaan, geloof ik dat het sneller opschiet als we opnieuw samen met de omringende gemeenten zelf ons openbaar vervoer organiseren.’