Ongepast gedrag ontoelaatbaar

19 Juli 2019

Ongepast gedrag ontoelaatbaar

Na de berichtgeving over ongewenst gedrag in Rozebroeken besloot de Stad om een extra commissie samen te roepen. Gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui is duidelijk: “De feiten die we vorige week en deze week in de krant lazen zijn ontoelaatbaar, ‘neen is neen’ of deze feiten nu gebeuren in Rozebroeken, op de Korenmarkt, het Zuid of elders, er is geen plaats voor dergelijk gedrag in onze stad.” Om problemen in de toekomst te voorkomen is er nu een actieplan opgesteld.

Drie concrete acties

  • Meer oren en ogen op het terrein: Deze actie is al gestart op zaterdag 13 juli. In het zwembad is nu een extra redder aanwezig om mee een oogje in het zeil te houden aan de zone rond de glijbanen. Er is ook extra veiligheidspersoneel aanwezig aan de ingang.
  • Handelingsprotocollen: Om te verzekeren dat iedereen op de juiste manier handelt bij verschillende vormen van overlast, worden er zo snel mogelijk handelingsprotocollen geschreven. Deze protocollen moeten gekend zijn door alle medewerkers en moeten ervoor zorgen dat, onder andere bij ongewenst gedrag, steeds de juiste stappen worden gezet.
  • Verplichte bezoekersregistratie vanaf 12 jaar: Vanaf nu wordt iedereen vanaf 12 jaar geregistreerd aan de hand van hun identiteitskaart. Uit de feiten blijkt dat jongeren vanaf 12 jaar soms betrokken zijn bij verschillende vormen van overlast. Indien mensen eerder zijn geregistreerd omwille van overlast, dan kan hen op deze manier de toegang tot het zwembad voor drie maanden worden ontzegd. De Stad onderzoekt nog of de gegevens ook mogen uitgewisseld worden tussen de verschillende zwembaden van Stad Gent.

“De feiten die we vorige week en deze week in de krant lazen zijn ontoelaatbaar, ‘neen is neen’ of deze feiten nu gebeuren in Rozebroeken, op de Korenmarkt, het Zuid of elders, er is geen plaats voor dergelijk gedrag in onze stad.” - Hafsa El-Bazioui

Informatiecampagne

Hafsa benadrukt dat het actieplan een belangrijke stap is. “Het is goed dat de bevoegde schepen en het stadsbestuur onmiddellijk actie ondernamen nadat de verschillende feiten gekend waren. We moeten echter ook informeren.” zegt Hafsa. “Het aanspreken van redders bij incidenten is belangrijk, maar er is meer nodig. Het zwembad moet de bezoekers via affiches, website … duidelijk maken dat ze zowel intern als extern klacht kunnen neerleggen als ze slachtoffer zijn van ongewenst gedrag.”

“Nu moet Lago werk maken van heldere en transparante regels die duidelijk zijn voor het personeel en de bezoekers.” - Bert Misplon, gemeenteraadslid

We mogen niemand viseren

Omdat Vlaams Belang-fractieleider Deckmyn in zijn tussenkomst expliciet de link legde tussen de overlast en jonge nieuwe Gentenaren zette Cengiz Cetinkaya de puntjes op de i. “Veertig jaar geleden was er in de Gebroeders De Smetstraat een zwembad waar ik samen met mijn twee zussen wou gaan zwemmen. Wij mochten soms niet binnen omdat we een migratieachtergrond hadden. Dat kan vandaag niet meer en dat mag ook niet meer gebeuren.”

Alle controles zijn er op gericht om mensen die voor overlast zorgden tijdelijk uit te sluiten. Het moet ook duidelijk zijn dat bij ernstige feiten een tussenkomst van de politie nog steeds nodig is.

De procedures die bij dit alles gelden, moeten nog verder op punt gesteld worden. “Het is goed dat er nu gehandeld is”, stelde Bert Misplon. “Nu moet Lago werk maken van heldere en transparante regels die duidelijk zijn voor het personeel en de bezoekers.” Bert vroeg dan ook aan de schepen om later naar de commissie terug te komen met de handelingsprotocollen als deze op punt staan.