Omscholing, het interne mobiliteitsplan van Stad Gent

12 Mei 2022

Omscholing, het interne mobiliteitsplan van Stad Gent

Stad Gent wil een diverse en inclusieve werkgever zijn waar medewerkers zich goed en betrokken voelen. Naast een goed evenwicht werk-privé, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, de aanpak van ongepast gedrag is de mogelijkheid te groeien ook belangrijk. Daarom beslisten we om in deze bestuursperiode in te zetten op interne mobiliteit, zowel horizontaal als verticaal. Interne medewerkers kunnen zich omscholen om knelpuntberoepen in te vullen. Eerst komen jobs als kinderbegeleider en zorgkundige aan de beurt. Daarna volgen boekhoudkundige functies en technische profielen zoals polyvalent technisch medewerker en plaveier.

“Want de juiste mensen op de juiste plaats, is belangrijk. Goed je job uitoefenen is ook een kwestie van talent en gedrevenheid, niet enkel van diploma." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel

“Want de juiste mensen op de juiste plaats, is belangrijk. Goed je job uitoefenen is ook een kwestie van talent en gedrevenheid, niet enkel van diploma.  We hebben getalenteerde medewerkers in huis. Hun talenten willen we graag ontdekken en ontplooien om op die manier de instroom voor deze functies te verhogen", zegt Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit.

Omscholing, het interne mobiliteitsplan van Stad Gent

Ook de Stad Gent wordt geconfronteerd met knelpuntberoepen en vacatures die niet ingevuld geraken. Essentiële beroepen zoals kinderbegeleider, zorgkundige, boekhouder of technische profielen in sectoren die al onder druk staan, geraken moeilijk ingevuld.

Daarom zetten we dit jaar en volgend jaar een aantal acties op om de instroom van onder andere kinderbegeleiders, zorgkundigen, boekhouders, plaveiers en polyvalent technische medewerkers te vergroten. 

Carrièreswitch en opleiding in één

Misschien werken er wel mensen bij de Stad Gent die willen weten of een job als zorgkundige of kinderbegeleider iets voor hen is. Samen met Diverscity (een organisatie die lokale besturen ondersteunt in hun personeelsbeleid) werkten we een traject uit. Alle medewerkers met een contract van onbepaalde duur - minstens 4/5de - krijgen de kans om (vanaf september) in te stappen in een opleiding tot zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. 

De medewerkers volgen een stage in een van de woonzorgcentra, kinderdagverblijven of locaties voor buitenschoolse opvang van de Stad Gent.

Tijdens deze periode behouden de medewerkers hun volledige loon en hun werkregime. Ze volgen dus les en stage tijdens hun werkuren. Wie na een tot anderhalf jaar opleiding slaagt voor de selectieprocedure, kan meteen aan de slag in een van de woonzorgcentra of in de kinderopvang.

Intussen hebben al 27 geïnteresseerde medewerkers zich kandidaat gesteld voor de omscholing tot zorgkundige of kinderbegeleider. In september starten ze met de opleiding.

Boekhouder, polyvalent technisch medewerker of plaveier

Naast de zorgberoepen wil de Stad Gent nog andere knelpuntfuncties invullen via interne mobiliteit en omscholing. Voor 2023 staat een traject voor boekhoudkundige functies op de planning. Op dit moment onderzoekt de Stad welke competenties ze op welke manier kan aanleren aan medewerkers die zich tot boekhouder willen omscholen.

Ook voor functies als polyvalent technische medewerker en plaveier bieden zich te weinig kandidaten aan met de juiste opleiding. Ook voor deze functies zullen interne medewerkers een aangepast opleidingstraject of een andere voorbereiding op de selectieprocedure kunnen volgen. Ook dat staat gepland in 2023.

Groeien en flexibiliteit

"De Stad Gent wil een inclusieve werkgever zijn waar medewerkers hun potentieel ten volle kunnen inzetten en de juiste groeikansen krijgen. Daarom zetten we in op interne mobiliteit, zowel horizontaal als verticaal." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel,

"De Stad Gent wil een inclusieve werkgever zijn waar medewerkers hun potentieel ten volle kunnen inzetten en de juiste groeikansen krijgen. Daarom zetten we in op interne mobiliteit, zowel horizontaal als verticaal", aldus Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit.

Met de juiste tools kunnen medewerkers hun talenten verder ontwikkelen en investeren in hun eigen loopbaan. Ze kunnen doorgroeien naar een hogere functie, maar ook kiezen voor een totaal andere job binnen de organisatie. Dit gebeurt uiteraard niet vanzelf.

Leidinggevenden worden gestimuleerd om open te praten met hun medewerkers over hun talenten, groeipotentieel en interesses.

Zich kandidaat stellen voor een andere functie is spannend. Sommige medewerkers twijfelen misschien of de job hen écht zal liggen, en weten dit pas zeker wanneer ze de job een tijdje effectief hebben gedaan. Daarom biedt de Stad Gent medewerkers steeds de mogelijkheid om tijdens de opleiding of binnen de eerste 6 maanden op de nieuwe job terug te keren naar de vorige betrekking. Flexibiliteit op de werkvloer dus

Bekijk ook de reportage die AVS maakte. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.