Oeigoerse dag met Hafsa

21 September 2023

Oeigoerse dag met Hafsa

"We moeten flagrante mensenrechtenschendingen als deze aan de kaak stellen. Het middenveld is daarin een belangrijke partner." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Internationale Solidariteit

In China worden Oeigoeren systematisch opgesloten in zogenaamde ‘heropvoedingskampen’. Volgens China een manier om ‘extremisme’ te bestrijden, volgens velen een zware mensenrechtenschending. Nu zaterdag organiseren Amnesty Vlaanderen, De Centrale, MO* en Buren van de Abdij een panelgesprek waarbij ze de situatie onder de aandacht willen brengen. Als schepen van Internationale Solidariteit schuift Hafsa El-Bazioui mee aan tafel. Ze geeft haar kijk op de situatie, en belicht hoe ze mensenrechten centraal plaatst in haar beleid. 

Minderheid 

De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Ze worden onderdrukt en gediscrimineerd door de Chinese regering. Meer dan één miljoen Oeigoeren en andere islamitische minderheden zijn door China opgesloten in zogenaamde ‘heropvoedingskampen’.

"Lokale besturen kunnen soms een voortrekkersrol spelen tegenover nationale overheden." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Internationale Solidariteit

Mensen worden er gehersenspoeld en zelfs gemarteld. China wil hen ‘heropvoeden’ om ze trouw te laten zijn aan de Communistische Partij en probeert de Oeigoerse cultuur uit te roeien. Niet alleen de mensen in de kampen, ook de lokale bevolking in Xinjiang wordt continu op allerlei manieren in de gaten gehouden. Overal hangen camera’s met gezichtsherkenning en mobiele telefoons worden onderzocht. 

Voortrekkersrol 

De groeiende macht van China zorgt ervoor dat veel landen weinig kritiek durven uiten op de gebeurtenissen. Daarom ziet Hafsa een belangrijke rol weggelegd voor lokale besturen: "Lokale besturen kunnen soms een voortrekkersrol spelen tegenover nationale overheden. Ik zie daarom, ondanks beperkingen, veel kansen. Vooral in het benoemen van de problemen.

"We moeten flagrante mensenrechtenschendingen als deze aan de kaak stellen. Het middenveld is daarin een belangrijke partner."

Panelgesprek 

Om 16 uur bespreekt MO*journalist John Vandaele de huidige situatie in Xinjiang met Ekber Tursun, bestuurder van de Belgium Uyghur Association, en Stijn Deklerck, sinoloog en China-expert bij Amnesty International Nederland.

Ook Qelbinur Sidiq die in de kampen verbleef, zal getuigen. Hafsa, die als schepen van Internationale Solidariteit ook bevoegd is voor het Gentse mensenrechtenbeleid, geeft haar kijk. Ook Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege schuift mee aan tafel. Zij zal spreken over hoe Belgische parlementen en regeringen zijn omgegaan met de repressie van de Oeigoeren. 

Oeigoerse muziek 

Om 20 uur volgt in de refter van de Sint-Baafsabdij een concert van het Oeigoerse ensemble Mäshräp. Het ensemble brengt traditionele Oeigoerse klassieke muziek en volksmuziek, met liederen over liefde, vriendschap en heimwee. De familie Abbas, die sinds 1989 in Nederland woont, vormt de kern van het 'Mashrap Ensemble'. De naam van de groep verwijst naar de Mäshräp, een traditioneel samenzijn met muziek, verhalen, dans en poëzie.   

Praktisch 

Het gesprek vindt plaats nu zaterdag 23 september van 16 uu tot 18 uur in Herberg Macharius (Coyendanspark 1). Het concert vat aan om 20 uur in de refter van de Sint-Baafsabdij (Voorhoutkaai 43). Zowel het gesprek als het concert zijn gratis. Reserveren hoeft enkel voor het concert, via deze link.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.