Nu en in de toekomst zorgen voor de kleintjes

06 September 2018

Nu en in de toekomst zorgen voor de kleintjes

Op 5 september 2018 opende Kinderdagverblijf De Bron na twee jaar renovatie opnieuw de deuren. Samen met de nieuwe kinderdagverblijven De Bubbels en Kobe en Nanou zorgde Stad Gent zo voor 75 extra kinderopvangplaatsen in de Brugse Poort. Voldoende, betaalbare en goede kinderopvang blijft ook de komende jaren belangrijk. Schepen van Opvoeding Elke Decruynaere: “Het kinderdagverblijf van de toekomst is een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en helpen, waar kinderen in een uitdagende buitenruimte de wereld kunnen ontdekken én waar er samenwerking is met de kleuterklas. We gaan voor opvang en vrije tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren na de schooluren, binnen de schoolmuren en in hun buurt."

Het stadsbestuur zorgt voor extra betaalbare kinderopvang in buurten waar ouders moeilijker een plekje voor hun baby vinden. In de toekomst plannen we onder andere kinderdagverblijven bij nieuwe woonwijken, met één aan de Oude Dokken met 28 en op de Tondeliersite met 42 opvangplaatsen. Ook in wijken met een tekort aan kinderopvang, zoals Ledeberg, steken we een tandje bij met de renovatie van kinderdagverblijf De Kereltjes (+19 plaatsen).

Het kinderdagverblijf van de toekomst: dat is een plek waar ouders graag komen, elkaar kunnen ontmoeten en helpen met vragen over de opvoeding van hun kindje. We willen dat alleenstaanden en kwetsbare ouders vlot hun weg vinden naar de kinderopvang en er zich thuis voelen. Voor de kindjes maken we de buitenruimte groen en avontuurlijk. Na de scholen – waar de helft ondertussen een GRoene en Avontuurlijke Speelplaats (GRAS) heeft - plannen we een GRAS-revolutie in de kinderopvang. En zoals de overgang van de kleuter – naar het eerste leerjaar een belangrijke stap is, zetten we in op een warme overgang van de kinderopvang naar de kleuterklas.

Ouders worstelen met de puzzel van opvang en vrijetijdsactiviteiten voor hun kinderen. Zowel na de schooluren als tijdens de vakanties. Jonge kinderen (kleuters en 6- tot 8-jarigen) hebben nood aan opvang met goede kinderbegeleiders en dicht bij de school. Blinde vlekken in sommige wijken, waar weinig netoverstijgende buitenschoolse opvang is, willen we, samen met de Vlaamse Regering, gaandeweg wegwerken. De oudere kinderen en jongeren zoeken uitdagende vrije tijdsactiviteiten. We bouwen een vrijetijdsaanbod uit, binnen de schoolmuren, na de schooluren. Ook brengen we kinderen en jongeren in contact met het cultuur-, sport- en jeugdwerkaanbod in hun buurt.