Nooddorp zkt werk

23 Maart 2023

Nooddorp zkt werk

"Met het bestaande aanbod ondersteunen we Oekraïners in hun zoektocht naar een plek op de Gentse arbeidsmarkt. Gent moet voor iedereen veilig en warm aanvoelen. En dan is het belangrijk om kansen te geven en te ondersteunen", zegt Bram van Braeckevelt, schepen van Werk

Op 24 februari 2022 stond de tijd even stil: Rusland viel Oekraïne binnen. Heel wat Oekraïners vluchtten naar veilige oorden. Gent was er één van. Om ervoor te zorgen dat de stad dat effectief is, ondersteunen heel wat diensten vluchtelingen: van Nederlands leren tot werk vinden, van ontspannen tot een dak boven je hoofd … 

Een nooddorp  

Een dak boven het hoofd wordt binnenkort nog concreter. Want in Oostakker opent een nooddorp. Een plek met de nodige privacy en voorzieningen om 100% zelfstandig te wonen. Maar ook een plek waar we tot het uiterste gaan en helpen om de taal te leren, een job te vinden, te ontspannen.

De polyvalente aka verbindende ruimte

En die plek mag je letterlijk nemen, want in het dorp is er een polyvalente ruimte. Perfect voor infosessies. AMAL, Agentschap Integratie en Inburgering in Gent, bekijkt alvast om in die ruimte intake, begeleiding en testafnames te organiseren. En zo drempelverlagend te werken.

Taalcursussen? Een succes! 

Want er is heel wat engagement bij de Oekraïense Gentenaren om Nederlands te leren. Tot 80% van de volwassen zijn ingeschreven voor een cursus Nederlands. En dat is goed, want zo wordt hun pad naar werk, maar ook naar vrijetijd, een stuk breder.

De weg naar werk

De Stad doet veel om Gentenaren naar werk te leiden, en zal dit ook voor het nooddorp doen. Hoewel de helft van de Oekraïense vluchtelingen is ingeschreven bij VDAB, moet iedereen een kans krijgen tot de arbeidsmarkt. En net daarom zet de Stad verder in op haar intensieve samenwerking met VDAB. 

Samen naar werk

Zo schakelde VDAB extra consulenten in en bouwen we voort op het bestaande aanbod. Denk aan de begeleiding van anderstaligen met taalniveau 1.1, ondersteuning voor hooggeschoolden, jobbeurzen voor specifiek Oekraïners of anderstaligen ... en we betrekken ‘Gent, stad in Werking’ maximaal.

Heel wat verschillende stadsdiensten werken dus samen om de nodige handvaten te bieden en het nooddorp een plek te maken waar Oekraïense Gentenaren kunnen groeien en durven te dromen.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.