Nood aan Groen beleid, op ALLE niveaus

06 Juni 2024

Nood aan Groen beleid, op ALLE niveaus

Om alle mensen te bedienen is er meer budget nodig. Ook voor onderhoud en elektrificatie van de bussen trouwens.

Zondag 9 juni, duwt Filip Watteeuw, samen met Hafsa El-Bazioui, de Vlaamse lijst voor Oost-Vlaanderen. Verkeersveiligheid, openbaar vervoer en een duurzame economie hebben zowel lokaal als bovenlokaal nood aan een groen beleid zegt Filip.

Verkeersveiligheid

In Gent is met de invoering van het circulatieplan de verkeersveiligheid sterk gestegen. Ook de invoering van zones 30 binnen de bebouwde kom over bijna heel het grondgebied heeft een positief effect.

Maar vooral ruimte geven aan voetgangers en fietsers, de meest kwetsbare weggebruikers, loont. Het aantal voetgangers en fietsers stijgt, het aantal doden en zwaar gewonden daalt. Maar een daling is niet genoeg.

0 verkeersslachtoffers is het doel. Daarom moet er ook op regionaal en federaal niveau meer aandacht zijn voor verkeersveiligheid met de invoering van intelligente snelheidsaanpassing (ISA) en een algemene invoering van 30km/u in de bebouwde kom bijvoorbeeld.

Openbaar vervoer

Onder minister Weyts (N-VA) en minister Peeters (Open Vld) werd het volledige bus- en tramnet van De Lijn hertekend.

De hete aardappel werd doorgeschoven naar de steden en gemeenten, die mogen het uitleggen. Meer voertuigkilometers dat wel, maar wat met de reizigerskilometers? Mensen, niet enkel bussen, van punt A naar B brengen zou toch het doel moeten zijn.

Enkel rijden waar veel volk woont, laat mensen in de kou staan. Om alle mensen te bedienen is er meer budget nodig. Ook voor onderhoud en elektrificatie van de bussen trouwens.

De budgetten voor De Lijn worden op Vlaams niveau verdeeld. Het is tijd voor een beleid dat het openbaar vervoer opbouwt in plaats van het te laten leegbloeden.

De Stad investeert in integraal toegankelijke haltes, maar als De Lijn geen centen krijgt om de bussen en trams te laten rijden is dat toch bijzonder triest.

De budgetten voor De Lijn worden op Vlaams niveau verdeeld. Het is tijd voor een beleid dat het openbaar vervoer opbouwt in plaats van het te laten leegbloeden.

Duurzame economie

We staan niet voor, maar IN een klimaatcrisis. Die kunnen we enkel aanpakken op een duurzame manier waarbij iedereen mee is.

We hebben daar toekomstgerichte en groene ondernemers voor nodig. Dat is een uitdaging, maar biedt ook opportuniteiten.

Overheden en ondernemers moeten daarom de handen in elkaar slaan. Samen op zoek naar duurzame investeringen, klimaatrobuuste productieprocessen en haalbaar werk voor iedereen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.