Netheidsrapport 2017: Algemene netheid voor vierde jaar op rij verbeterd

17 Mei 2018

Netheidsrapport 2017: Algemene netheid voor vierde jaar op rij verbeterd

Op de commissie Welzijn, Werk en Milieu van afgelopen dinsdag stelde Tine Heyse het Netheidsrapport van 2017 voor. Het rapport biedt een objectief en cijfermatig overzicht van de inspanningen en resultaten van de aanpak van Stad Gent en IVAGO voor het zwerfvuil- en sluikstortprobleem.

De netheidsbarometer illustreert dat de algemene netheid in Gent voor het vierde jaar op rij verbetert. Voor 2017 is de netheidsgraad opgelopen tot 89,12%. De doelstelling van 88% is gehaald.

Andere belangrijke vaststellingen:

  • De meldingsapp voor sluikstorten heeft een duidelijk effect. Het aantal meldingen steeg tot bijna 20.000. Dankzij de locatiebepaling en mogelijkheid om foto’s toe te voegen is het voor de IVAGO-ploegen gemakkelijker en efficiënter om sluikstorten te vinden.
  • Voor het derde jaar op rij verminderde de hoeveelheid sluikstort dat IVAGO moest opruimen. Er bleef nog 522 ton over, een daling met 3 % tegenover 2016.  Het afval op straat steeg echter. Het  opgeruimd zwerfvuil steeg licht naar 1478 ton, een stijging van 2.4% tov 2016. Het afval in de afvalkorven steeg sterker met 21% naar 1028 ton.
  • Politie, Gemeenschapswacht en Dienst Toezicht zetten in op het vatten van daders. Ze deden meer vaststellingen dan in 2016. De sanctionerend ambtenaar van de Juridische Dienst maakte 424 GAS-boetes op in 2017. 

Tine: “Gent is voor het vierde jaar op rij properder geworden. De netheidsdoelstelling van 88% werd ruim gehaald. Er werd minder gesluikstort in 2017. Het afval op straat (zwerfvuil en afval in korven) nam helaas wel toe, dit onder andere door een stijgende consumptie op straat. Stadsdiensten, Politie en IVAGO blijven natuurlijk  elke dag inzetten op sensibiliseren, opruimen en handhaven. En we blijven gaan voor een nog properder Gent, want het moet uiteraard nog beter, zeker in een aantal wijken.”

Positief is ook dat heel wat Gentenaren de handen uit de mouwen steken, gaande van éénmalige opruimacties en de Gentse Gruute Kuis, tot maar liefst 568 Gentenaren die zich via een netheidcharter inzetten om regelmatig op te ruimen in hun buurt.

Het actieplan ‘Proper Gent’ loopt tot het einde van deze legislatuur. Uiteraard moet Gent nog properder worden. Vooral in bepaalde wijken kan de netheid nog hoger. Vandaar dat we de netheidsbarometer ook nog willen uitbreiden naar meer straten en parken, zodat de problematiek beter zichtbaar wordt. De meldingsapp zal nog aangepast worden zodat men feedback kan ontvangen over de sluikstortmeldingen. En er worden  momenteel ook nieuwe korven geplaatst.