Naar snel en efficiënt isoleren van sociale woningen.

31 Januari 2019

Naar snel en efficiënt isoleren van sociale woningen.

Om de klimaatdoelstellingen haalbaar te maken, moet er massaal geïnvesteerd worden in het energiezuiniger maken van woningen, maar voor mensen met een beperkt budget ligt dat vaak niet voor de hand. Daarom is het goed dat de Stad in een Europees project stapt om  te onderzoeken of en hoe prefab-renovatiesystemen voor sociale woningen kunnen ontwikkeld worden, stelde raadslid Tine De Moor tijdens haar eerste tussenkomst op de gemeenteraad.

 “Vanuit het lokale niveau kunnen we overtuigend bewijzen dat de klimaatrevolutie sociaal kan en moet zijn. Met dit onderzoeksproject worden op dat vlak verschillende vliegen in één klap geslaan.” – Tine De Moor

De huisvestingsmaatschappijen in Gent hebben veel gebouwen van éénzelfde type, waardoor prefabrenovatie langs de buitenzijde van de woning snel moet kunnen gebeuren (op één week tijd). Dit vermijdt alvast veel tijdsverlies en kosten omdat bewoners niet hoeven te verhuizen. Investeren in het energie-efficiënter maken van sociale woningen kan bewoners helpen hun energiefactuur te verminderen.

Het INDU-Zero project loopt tot 2021, en dat in verschillende Europese landen (Nederland, Duitsland, VK, Noorwegen, Zweden en België). Stad Gent investeert 30.000€ in het onderzoek.