Mega-verwarming onder Wintercircus

07 Maart 2018

Mega-verwarming onder Wintercircus

Het Wintercircus - de voormalige garage Mahy - krijgt een duurzame verwarming en zal verwarmd en gekoeld worden met warmte uit de grond. Onder de concertzaal van het Wintercircus komen 34 boorgaten van 150 m diep. Een soort mega-verwarming onder de grond. En dat CO2-neutraal!

Warmte uit de grond: verwarming in de winter, verkoeling in de zomer

Om het Wintercircus te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer investeert Stad Gent 270.000 euro in een CO2-neutraal systeem. Onder de concertzaal van het Wintercircus komt een BEO-veld van 240 m² met boorgaten van ongeveer 150 meter diep. De temperatuur van de aarde is op deze diepte constant 8 à 10 °C. BEO staat voor: Boorgaten Energie Opslag. Een net van buizen waarin het water door de bodem gekoeld of verwarmd wordt, vormt als het ware een reusachtige verwarming onder de grond.

"Dit unieke project past perfect binnen de verwarmingsrevolutie van de Stad Gent. Met deze revolutie willen we inzetten op het verwarmen van gebouwen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit maakt deel uit van een algemene energietransitie weg van fossiele energie. In plaats van olie, gas en steenkool halen we in de toekomst onze energie uit duurzame bronnen: de aarde, de zon, wind of zelfs afvalwater. Het BEO-veld onder het Wintercircus is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop we aardwarmte gebruiken als bron." Tine Heyse, schepen van Energie

"Dit unieke project past perfect binnen de verwarmingsrevolutie van de Stad Gent. Met deze revolutie willen we inzetten op het verwarmen van gebouwen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit maakt deel uit van een algemene energietransitie weg van fossiele energie. In plaats van olie, gas en steenkool halen we in de toekomst onze energie uit duurzame bronnen: de aarde, de zon, wind of zelfs afvalwater. Het BEO-veld onder het Wintercircus is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop we aardwarmte gebruiken als bron." Tine Heyse, schepen van Energie

Uniek aan dit BEO-veld is bovendien dat de techniek voor het eerst toegepast wordt voor het verwarmen van een overdektepublieke ruimte. Het is verder ook uniek omdat er een uitwisseling van warmte en koeling zal zijn met het BEO-veld onder de Krook.

De techniek van verwarmen met grondwarmte wordt vandaag steeds meer gebruikt bij ziekenhuizen, musea en nieuwbouwprojecten in Gent. Ook individuele Gentenaars kunnen verwarmen met grondwarmte. Wie in een goed geïsoleerde halfopen of open woning woont, kan dit ook thuis overwegen. Gentenaars die willen weten hoe hun eigen verwarmingsrevolutie eruit ziet, kunnen gratis advies aanvragen bij de Energiecentrale.