Meer groen dichtbij elke Gentenaar

26 November 2020

Meer groen dichtbij elke Gentenaar

Deze week keurde de gemeenteraad de Beleidsnota Openbaar Groen 2020-2025 goed. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting een groenere stad en dat kunnen we alleen maar toejuichen. "Zo komen we weer dichter bij onze ambitie om de groennorm* te realiseren voor elke Gentenaar", zegt gemeenteraadslid Sara Matthieu trots.

De nota barst van de plannen om bijkomend groen te creëren. Er komen onder meer 14 nieuwe wijkparken van minstens 1 hectare die voor extra groene speel- en recreatieruimte moeten zorgen. Daarnaast breidt de Stad de bestaande groenpolen steeds meer uit. Er is een oplossing voor het Gentse Zwin en de Gentbrugse Meersen worden verder ontwikkeld samen met Natuurpunt. Het Parkbos krijgt steeds meer vorm en ook van Groenpool Vinderhoutse bossen en het Oud Vliegveld wordt werk gemaakt.

De kracht van het RUP groen

Een cruciale factor in het realiseren van een behoorlijk stuk van dat bijkomend groen en van de bescherming van het bestaande, is uiteraard het RUP groen. Een krachttoer van onze stad waar we na jaren hard werken binnenkort mee kunnen landen, een unicum in Vlaanderen.

"Ook de nadruk op herbebossing is noodzakelijk. Bomen zijn natuurlijke airco's die ons kunnen helpen de stad te verkoelen." - Sara Matthieu, gemeenteraadslid

"Ik ben blij dat er bij de totstandkoming van deze beleidsnota nauw samengewerkt is met verenigingen als Natuurpunt en het GMF, Natuurpunt krijgt trouwens dubbel zoveel middelen voor aankopen. Die grote aandacht voor participatie, medebeheer en co-creatie valt trouwens op in deze nota", aldus Sara. "Ook de nadruk op herbebossing is noodzakelijk. Bomen zijn natuurlijke airco's die ons kunnen helpen de stad te verkoelen."

Toegankelijkheid natuurgebieden

"Dankzij deze nota kan de Gentenaar ook zelf zaken doen om onze stad groener en klimaatrobuuster te maken: geveltuintjes, groenslingers, ontharding ... Maar ook een groter engagement kan, door zelf natuur in beheer te nemen of een heuse tuinstraat te realiseren", Sara Matthieu.

Sara Matthieu benadrukt ook het belang van het openstellen en toegankelijk maken van het groen in onze stad, uiteraard steeds met aandacht voor kwetsbare natuur: "Alle Gentenaars moeten kunnen genieten van onze groene ruimten, dat wil zeggen voor alle leeftijden en ook voor wie minder mobiel is. Voor de ene gaat dat over speelmogelijkheden, voor de ander misschien over meer bankjes of beter toegankelijke paden. Want iedereen heeft nood aan groen in de buurt, we worden er gezonder en gelukkiger van."

*Weetje: De groennorm bepaalt dat er voor elke inwoner van de stad Gent binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m² groen aanwezig moet zijn in een park dat minstens 1 ha groot is.