Maak van betaalbaar wonen een topprioriteit

19 Oktober 2023

Maak van betaalbaar wonen een topprioriteit

"Ons gemeenschappelijk signaal aan Vlaanderen is duidelijk: maak van betaalbaar wonen een topprioriteit." - Tine Heyse, schepen van Wonen

De Wooncoalitie van een 50-tal Gentse middenveldorganisaties en Stad Gent gaven op de vooravond van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ een krachtig signaal aan de Vlaamse overheid. Betaalbaar wonen moet ook op Vlaams niveau een topprioriteit worden. Want een woonst is cruciaal in de strijd in de strijd tegen armoede.

De Wooncoalitie van een 50-tal Gentse middenveldorganisaties en Stad Gent, organiseerden op de vooravond van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’, een gezamenlijk persmoment. De boodschap? Een krachtig signaal aan de Vlaamse overheid: betaalbaar wonen moet ook op Vlaams niveau een topprioriteit worden. Want een woonst is cruciaal in de strijd tegen armoede.

Op het persmoment werden drie duidelijke eisen geformuleerd naar de Vlaamse overheid:

  • Vlaanderen blijft de uitbreiding van sociale huisvesting financieren, zelfs als het verplichte aantal sociale woningen (BSO) bereikt is. Dat betekent verderzetting van de gemeentelijke convenanten met financieringszekerheid van nieuwe sociale woonprojecten; sancties voor gemeentebesturen die hun verplicht aandeel sociale woningen niet (willen) realiseren; en de herinvoering van de sociale last in het grond- en pandendecreet.
  • Vlaanderen verdubbelt de financiering van de sociale begeleiding door nieuwe woonmaatschappijen: één sociaal werker per 500 woningen in plaats van één per 1.000 woningen.
  • Vlaanderen zorgt voor een meer efficiënte samenwerking tussen diensten én op politiek niveau binnen de bevoegdheden Welzijn, Wonen en Energie, met als doel én geïntegreerd beleid dat focust op meer betaalbaar wonen en zorgt voor begeleiding en ondersteuning van kwetsbare bewoners.

"Ons gemeenschappelijk signaal aan Vlaanderen is duidelijk: maak van betaalbaar wonen een topprioriteit." - Tine Heyse, schepen van Wonen

Met dit persmoment is de Wooncoalitie niet aan haar proefstuk toe. Op 17 oktober 2022 overhandigde de Wooncoalitie 30 topprioriteiten aan het Gentse stadsbestuur. In aanloop naar 8 oktober 2023 mobiliseerde de Wooncoalitie Gentenaars om deel te nemen aan de volksraadpleging, waaruit een belangrijk signaal werd gegeven voor meer betaalbaar wonen. In 2023 werden uit de 30 prioriteiten een aantal thema’s gekozen waarrond lokaal constructief wordt samengewerkt.

Tine: ‘Zo voerden we het sociaal beheersrecht in. Is er sinds 1 oktober het verplicht conformiteitsattest. Maakten we werk van een aanspreekpunt voor alternatieve woonvormen. Maakten we middelen vrij voor woonzoekondersteuning voor kwetsbare groepen en stelden we de nood aan bijkomend sociaal wonen scherp in onze Woonstudie.’

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.