Maai- en pesticidebeleid Stad Gent

24 Mei 2023

Maai- en pesticidebeleid Stad Gent

"Op sommige plekken wordt er in mei toch gemaaid in de stad. En wat met het gebruik van pesticiden? Worden daar ook uitzonderingen op gemaakt?" - Anton Vandaele, gemeenteraadslid 

✋ In de maand mei loopt de actie Maai Mei Niet. De Stad Gent deed de voorbije jaren mee aan de actie. Doet de Stad ook dit jaar mee? Op sommige plekken wordt er namelijk in mei gemaaid in de stad. En wat met het gebruik van pesticiden? Worden daar ook uitzonderingen op gemaakt? Twee vragen die gemeenteraadslid Anton Vandaele stelde op de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen n.a.v. #MaaiMeiNiet en de #DagvandeBiodiversiteit

 

Maaibeleid

Het is ondertussen een traditie: in de maand mei maaien we minder. De bloeiende gewassen en bloemen in gras en bermen is goed voor bestuivers zoals bijtjes en vlinders en helpen zo de biodiversiteit. Ook het water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

🌾 Niet alleen burgers maar ook lokale overheden doen mee aan deze actie. Toch zien we dat er op sommige openbare plaatsen wel gemaaid wordt (bijvoorbeeld op het Centrumplein in Ledeberg).

👉 Gemeenteraadslid Anton Vandaele vraagt aan de bevoegde schepen De Bruycker of de Stad Gent meedoet aan de campagne en indien ja wat de reden was om toch te maaien op bepaalde plekken in de stad?

 

Het antwoord: 

Net zoals de voorbije jaren heeft Stad Gent zich uiteraard enthousiast ingeschreven voor de actie Maai Mei Niet. We beperken het maaien zoveel als mogelijk en passen waar dat kan een extensief of half-intensief maaibeheer toe. De Stad Gent past al van vóór 2000 een bermbeheerplan toe én is voorloper van een ecologisch graslandbeheer. Al ruim 15 jaar wordt stelselmatig minder intensief gemaaid en wordt elk jaar meer en meer grasland ecologischer en extensiever beheerd. Bij ons is Maai Mei Niet dan ook een jaarronde actie.

Een maand lang helemaal niet maaien, helemaal nergens, is in het stedelijk groenbeheer echter quasi onmogelijk en onzes inziens ook niet wenselijk. Maaien gebeurt echter heel selectief en wel overwogen, bijvoorbeeld omwille van de veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer, dat zijn de zogenaamde veiligheidsmaaibeurten. Daarnaast zijn er ook ecologische redenen waarom het toch aangewezen kan zijn om in mei te maaien, bijv. om in potentieel interessante percelen de grasdominantie te doorbreken, ten voordele van een meer bloemenrijke vegetatie. Ook druk bespeelde gazons (zoals in Ledeberg) en picknickweiden – waar in de stad een grote behoefte aan is - krijgen een half-intensief beheer. Daar laten we toe dat ook in mei uitzonderlijk eens gemaaid wordt. 


Pesticidenbeleid

Werken aan de biodiversiteit, dat is ook minder of geen pesticiden gebruiken. Pesticiden zijn giffen. Ze doden planten en dieren en nemen zo het voedsel weg van vogels, egels, bijen ... Bovendien vervuilen ze ook de bodem en het water. De Stad Gent werkt gelukkig al heel lang pesticidenvrij 🧪

👉 Toch vraagt Anton zich af: wijkt de Groendienst daar in sommige gevallen van af? Zo ja, op welke locaties en onder welke specifieke omstandigheden en voorwaarden? Hoe worden de medewerkers van de Groendienst hierin beschermd?

 

Het antwoord:

De Stad Gent gebruikt sinds 1 januari 2010 geen pesticiden meer op het openbaar domein. Dat is 5 jaar eerder dan het algemeen verbod op pesticiden van de Vlaamse Regering. 

De Groendienst wijkt niet af van het verbod voor het verbruik van pesticiden (op 1 heel specifieke casus in de vorige legislatuur na), alhoewel dat strikt genomen wel zou kunnen volgens het decreet. Er is ook geen nood om af te wijken. Ondertussen heeft de Groendienst voldoende expertise opgebouwd om openbare groenzones pesticide vrij te beheren en aan te leggen. 

Voor de volledigheid: in 2016 is één aanvraag tot een afwijking van het verbod aangevraagd en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, voor een heel specifiek geval bij begraafplaatsen, nl. de bestrijding van houtachtige opslag naast graven en kelders op begraafplaatsen. Maar dit is jaren geleden dus aangepakt en ook voor deze problematiek worden sindsdien geen pesticiden meer gebruikt. 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.