Mijn naam is Liesbet De Weder, ik ben 51 jaar en al 30 jaar lid van Agalev/Groen. Ik werk als juriste bij de Vlaamse overheid, en ben gespecialiseerd in de organisatie en werking van de lokale besturen.

Ik woon samen met mijn man Luc en onze zonen Bram en Mauro in Gent-Sint-Pieters.

In de gemeenteraad zou ik me graag focussen op de volgende thema’s:

  • Juridische zaken, dienstverlening, transparantie en burgerparticipatie. De politiek en overheid liggen nogal onder vuur tegenwoordig, het geloof in de democratie neemt af, met alle risico’s van dien. 
    Ik geloof er rotsvast in dat om dit te keren een kwalitatieve en correcte dienstverlening aan de burgers, transparante communicatie en zoveel mogelijk betrokkenheid broodnodig zijn.

  • Milieu, groen en natuur, vergroening en ontharding. Ons ecosysteem en natuur zijn de basis van alles: van onze gezondheid, ons voedselsysteem, ons sociaal welbevinden, onze economie, de toekomst van onze kinderen...
    De klimaatcrisis toont dit elk jaar scherper. Om een leefbare stad te blijven, moet Gent hier dan ook volop blijven op inzetten.

  • Erfgoed en toerisme, cultuur: Duurzaamheid gaat ook over hoe we omgaan met ons prachtig en rijk Gents erfgoed, voor Gentenaars en voor toeristen. We moeten daar zorg voor dragen zodat zoveel mogelijk mensen daar zo lang mogelijk van kunnen genieten.
    Cultuur maakt ons tot mens, en moet daarom als basisbehoefte voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.

Ik ben gediplomeerd stadsgids Gent, en heb als ‘signature-toer’ een rondleiding over ontharding en vergroening in de binnenstad (zie mijn facebookpagina Hoe harder hoe heter, hoe groener hoe beter)

Andere Kandidaten