Stad Gent vangt 575 kinderen op op 53 locaties

16 April 2020

Stad Gent vangt 575 kinderen op op 53 locaties

De Stad Gent vangt tijdens de paasvakantie 575 kinderen op, verspreid over 53 locaties. “Mijn dank en bewondering gaat uit naar alle medewerkers van de Dienst Kinderopvang”, benadrukt Elke Decruynaere. "Leerkrachten kunnen nu genieten van broodnodig verlof en bereiden zich voor op hun taken na de paasvakantie."

Niet geaarzeld

Bij de eerste verlenging van de coronamaatregelen, kwam ook de paasvakantie 'in de lockdown' terecht en werd de reguliere vakantiewerking geannuleerd. Toen de Vlaamse regering op 24 maart de organisatie van de noodopvang voor kinderen in die vakantie bij de steden en gemeenten legde, werd niet geaarzeld. De Stad Gent peilde de opvangnood bij de ouders van alle schoolgaande kinderen en organiseerde een kwalitatieve noodopvang, met respect voor alle coronamaatregelen, over alle netten heen.

Kleine contactbubbels

De noodopvang is voor alle Gentse kinderen (2,5 - 14 jaar) van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. In totaal maken 575 kinderen gebruik van de paasopvang. Van deze kinderen zijn er 5 ouder dan 12 jaar.

"Mijn hele grote dank en bewondering gaat uit naar alle medewerkers van de Dienst Kinderopvang. Het zijn moeilijke tijden voor ons allen en zij blijven paraat voor de kinderen die dat nodig hebben." - Elke Decruynaere

De kinderen zijn verdeeld in 90 bubbels op 53 locaties. Kinderen die voordien met elkaar in contact kwamen tijdens de noodopvang op school, vormen een contactbubbel. Voor kinderen die voor de vakantie thuisbleven, werden nieuwe contactbubbels opgezet. Het aantal kinderen binnen de bubbels verschilt dan ook sterk, van 2 tot ruim 20 kinderen.

"Mijn hele grote dank en bewondering gaat uit naar alle medewerkers van de Dienst Kinderopvang. Het zijn moeilijke tijden voor ons allen en zij blijven -zelfs met hun persoonlijke vragen en bezorgdheden- paraat voor de kinderen die dat nodig hebben. Ik ontving talrijke vrolijke foto’s van de begeleiders en hun kinderen, tijdens grappige of creatieve activiteiten", benadrukt Elke Decruynaere.

Gewaardeerde inspanningen van stedelijke medewerkers

De kinderen worden zoveel mogelijk in hun eigen school opgevangen. Dat gebeurt vanaf 7 kinderen per school. Bij een lager aantal kinderen op één locatie werden de bubbels gescheiden en verzameld op een opvanglocatie in de buurt. Ook in de niet-stedelijke scholen worden uitzonderlijk stedelijke kinderbegeleiders ingezet.

In totaal gaat het over een 250-tal medewerkers: kinderbegeleiders, verantwoordelijken en de ondersteunende teams. Daarbij zitten ook kinderbegeleiders die normaal met baby’s en peuters werken in de kinderdagverblijven. Dit vroeg van hen een bijzondere inzet die heel erg gewaardeerd wordt. Ook de stedelijke Jeugddienst en vzw Jong waren van de partij. Tot slot sprongen enkele medewerkers van de Educatieve Diensten vol enthousiasme bij in Melopee, voor de opvang van de kinderen van de gezinnen van de Renoboot. De medewerkers van Service en Logistiek verzekeren extra poetsbeurten en materialen voor de nodige handhygiëne op alle locaties.

Van berenjacht tot musical-challenge

Er wordt overal een kwalitatief programma voorzien, met bijvoorbeeld een berenjacht in de buurt, een musical-challenge, het maken van mooie tekeningen voor de bewoners van het woonzorgcentrum enzovoort.

Enkele niet-stedelijke scholen stonden zelf -of met ondersteuning- in voor de opvang op hun school. Dat was ook het geval voor de scholen voor buitengewoon onderwijs. Eén externe opvang-organisator voorzag zelf een initiatief.

Leerkrachten bereiden pre-teaching voor

Door deze organisatie konden de Gentse leerkrachten even op adem komen tijdens hun verlof en kregen ze de ruimte om zich ten volle voor te bereiden op de nieuwe taken na de paasvakantie", zo besluit Elke.

We kozen er bewust voor om de medewerkers van de Dienst Kinderopvang in te schakelen bij de organisatie van de paasopvang. Tijdens de voorbije schoolweken werd de opvang tijdens de schooluren vooral verzorgd door de leerkrachten van de scholen.

En omdat het er naar uitziet dat de scholen na de paasvakantie niet zullen openen, maar pre-teaching zullen aanbieden via afstandsonderwijs, ligt ook daar een grote voorbereidende taak voor leerkrachten.