Jeugdwerk werkt

27 September 2018

Jeugdwerk werkt

Jeugdwerk verbindt mensen. Investeren in jeugdwerk is investeren in kinderen en jongeren, in geluk, in de samenleving. Daarom doen we dit in Gent.

September is de maand van nieuwe boekentassen en onzekere stapjes naar het nieuwe klaslokaal. Ook de jeugdbewegingen schieten nu uit de startblokken. Enkele groepen, zoals Chiro St.-Jan, zoeken momenteel nog volop extra vrijwilligers. Binnenkort start een jeugdbeweging in Heirnis-Macharius.

 

We willen van Gent een jeugdwerkvriendelijke stad maken door samen met de jeugdbewegingen nieuwe groepen op te starten, het subsidiekader eenvoudiger en duidelijker te maken, groepen te ondersteunen om nieuwe doelgroepen te bereiken en te investeren in verkeersveiligheid rond jeugdlokalen.

 

Jeugdwerk verbindt, zeker in de stad

Het Gentse jeugdwerk is een sterk merk. De tomeloze inzet van duizenden jongeren versterkt onze stad. Het brengt niet alleen kinderen en jongeren samen, maar smeedt ook banden tussen ouders en versterkt de contacten in de buurt. Jeugdwerk zorgt mee voor een aangename stad. Elk kind of jongere moet de kans krijgen om aan te sluiten.

 

Jeugdwerk vergt engagement

Elke Decruynaere: "Tijdens een speech voor 2000 deelnemers aan de Dag van de Jeugdbeweging, in gesprek met een speelpleinanimatrice die een opleiding gehandicaptenzorg volgt om de kinderen op het speelplein nog beter te ondersteunen, tijdens een bezoek aan de uitgebrande lokalen van scouts SIK… Elke keer weer ontmoet ik heel geëngageerde jeugdwerkers.

 

Jeugdwerk vraagt een serieuze inzet van onze jongeren, en zeker niet alleen op zaterdag- of zondagmiddag. Bovendien organiseren ze vaak ook nog tal van acties voor Music For Life of een ander goed doel. FOS, Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSA, JNM en speelpleinwerkingen draaien op vrijwilligers."

 

In onze steden vraagt het zoveel meer inspanningen wegens uitdagingen eigen aan de stad zoals het ruime vrijetijdsaanbod, het overaanbod (en soms de nood) aan weekendjobs, diverse groepen die niet vertrouwd zijn met Chiro of Scouts en – vooral - het stijgend aantal kinderen.

 

In tegenstelling tot de kinderopvang of het onderwijs kan het jeugdwerkaanbod niet zomaar groeien door meer personeelsmiddelen en gebouwen te voorzien. Vrijwillig engagement van jongeren die leiding willen geven is doorslaggevend!
Sommige jeugdbewegingen kampen met wachtlijsten bij de jongste afdelingen. Chiro Sint-Jan maakt al jaren een belangrijk deel uit van het leven van kinderen uit de Brugse Poort. Maar elk jaar in september is het afwachten of de groep voldoende vrijwilligers vindt om voldoende begeleiding te voorzien voor een groeiende groep kinderen. Ook nu zijn ze nog volop op zoek naar enthousiastelingen.

 

Blijven investeren in Jeugdwerk

 

"We moeten jeugdwerk daarom sterk ondersteunen, zodat leiding geven aantrekkelijker wordt voor jongeren en ze zich kunnen concentreren op de kern van de zaak: kinderen en jongeren een zorgeloze, leuke, leerrijke tijd aanbieden." Hafsa El-Bazioui, plaats 26
Hafsa El-Bazioui: "We moeten jeugdwerk daarom sterk ondersteunen, zodat leiding geven aantrekkelijker wordt voor jongeren en ze zich kunnen concentreren op de kern van de zaak: kinderen en jongeren een zorgeloze, leuke, leerrijke tijd aanbieden. Mijn visie is dat jeugdwerk vertrekt vanuit het vrijwillig engagement van jongeren zelf: zij hebben de autonomie om te beslissen over het wat en hoe van hun activiteiten. Aan de stad om te voorzien in de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken."

We zorgden de afgelopen jaren niet alleen voor een goede omkadering, subsidiëring en infrastructuur, maar hielpen ook bij inhoudelijke issues: van tekort aan leiding tot burenbemiddeling.

  • Elke kind moet kunnen spelen in goede en veilige jeugdlokalen. Daarom trokken we het maximumbedrag op van 100.000 naar 115.000 euro voor werken per jeugdbewegingslokaal. We trokken eenmalig 73.000 euro subsidies uit om 50 jeugdlokalen vandalismebestendig te maken en investeerden 2,3 miljoen euro in het vernieuwen van lokalen van 36 jeugdbewegingen.
  • We verhoogden de voorbije bestuursperiode de basissubsidie waarop elke jeugdbeweging recht heeft, jaarlijks zo’n €400.000.
  • Chiro, de Jeugdhuizen, de speelpleinen en de Scouts hadden al een professionele ondersteuner. Deze legislatuur maakten we extra middelen vrij om ook voor de Gentse FOS- en KSA-groepen vanuit hun koepel een stadsondersteuner te voorzien. En dat de verschillende stadsondersteuners goed samenwerken, kan je hier lezen .
  • Een gevormd leider is er twee waard, daarom verhoogden we de terugbetaling voor het volgen van cursussen en bieden we zelf gratis vorming aan.
  • Met de campagne #ikgeefleidingingent ondersteunden we groepen met tekort aan leiders.

Naar een jeugdwerkvriendelijke stad

Maar er is nog werk aan de winkel. Het aantal kinderen stijgt. Met een stijgende vraag naar meer leiding en animatoren als gevolg. Gent moet een jeugdwerkvriendelijke stad worden. We willen samen met het jeugdwerk duidelijke ambities en werkpunten overeenkomen om voldoende kwalitatief jeugdwerk te garanderen in elke wijk.

We zetten in op het uitbreiden van het aanbod binnen het jeugdwerk. We stimuleren en begeleiden het jeugdwerk bij het opstarten van nieuwe groepen en zoeken mee naar geschikte infrastructuur. We ondersteunen jeugdverenigingen in het zoeken naar voldoende leiding en leden.

Tegelijkertijd stellen we vast dat heel wat jongeren de weg niet vinden naar het jeugdwerk en zelf jeugdhuizen of andere waardevolle projecten beginnen. Het eerste moeten we onderzoeken, het tweede moeten we koesteren! Daarom startte de Jeugddienst vorig jaar een traject met het jeugdwerk en jongeren, zodat ook nieuwe projecten de nodige ondersteuning krijgen en het subsidiekader eenvoudiger en duidelijker wordt.

Maar ook binnen het jeugdwerk is er nood aan experiment om nieuwe doelgroepen te bereiken. Bijvoorbeeld: een inclusiecoach zal het jeugdwerk begeleiden om zowel kinderen en jongeren met en zonder beperking te bereiken.

Daarnaast willen we dat kinderen op een veilige manier naar hun favoriete jeugdbeweging kunnen gaan. In navolging van de verkeersveilige schoolomgevingen maken we werk van verkeersveiligheid aan jeugdwerklokalen door het inrichten van jeugdwerkstraten.

Jeugdwerk werkt!

 

Elke Decruynaere: "Op 19 oktober vieren we opnieuw de Dag van de Jeugdbeweging. Laten we er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst heel wat te vieren valt."
Elke Decruynaere: "Op 19 oktober vieren we opnieuw de Dag van de Jeugdbeweging. Laten we er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst heel wat te vieren valt. Dat vraagt een beleid dat ervoor zorgt dat alle kinderen een warme plek vinden in een jeugdbeweging in de buurt. Een beleid dat het juiste kader schept waarin jeugdwerk kan doen waar het goed in is: op een speelse manier bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zorg draagt voor elkaar. Dat is waar ik de komende legislatuur wil op inzetten."

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de nieuwe jeugdbeweging in Heirnis-Macharius te ondersteunen en ervoor te zorgen dat Chiro Sint-Jan met voldoende leiding kan starten. Maar het is vooral aan ons allemaal, aan de hele samenleving, om de handen uit de mouwen te steken: als kok op kamp, lid van het oudercomité of sponsor tijdens een financiële actie, of als ouder of grootouder die zoon of kleindochter weet te overtuigen om leiding te worden. Want die zijn broodnodig!

De toekomst is aan de doeners, want jeugdwerk werkt, zeker in Gent!

Kandidaat om leiding te geven bij een Gentse jeugdvereniging of hen op een andere manier te ondersteunen? Mail naar [email protected]