Extra investeringen in jeugdwelzijnswerk en vrije tijd in Gentse wijken

28 Januari 2021

Extra investeringen in jeugdwelzijnswerk en vrije tijd in Gentse wijken

Het stadsbestuur investeert jaarlijks 1,1 miljoen euro extra in het jeugdbeleid om de komende jaren stevig in te zetten op sterk jeugd(welzijns)werk. Met die financiële ondersteuning kunnen heel wat jeugdorganisaties meer vrijetijdsaanbod organiseren voor Gentse kinderen, tieners en jongeren in kwetsbare situaties. 

Groeiende stad, groeiende kansen

Stad Gent groeit, tussen 2014 en 2019 steeg het aantal kinderen en jongeren met 5.000.  Doordat er steeds meer kinderen en jongeren zijn, stijgt ook de druk op de jeugd(welzijns)werkers en was er een terechte vraag naar extra ondersteuning en middelen. 

“Gent heeft heel wat sterke organisaties met elk hun eigen DNA, vol goede ideeën. Dit zorgt ervoor dat we een zeer kwaliteitsvol en divers aanbod kunnen voorzien voor onze Gentse kinderen en jongeren. ” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

Daarom werd bij het begin van de legislatuur het budget voor jeugdbeleid opgetrokken en werd beslist om een traject te lopen met de hele sector: de gekende jeugdwelzijnswerkorganisaties, maar ook initiatieven die van onderuit zijn gestart, zelforganisaties en vrijwillige organisaties. Samen maakten zij een charter met de basisprincipes voor kwaliteitsvol jeugdwerk voor kinderen, tieners en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in onze stad op basis van de cijfers en signalen.

Op basis van dit charter werd vervolgens een open oproep gelanceerd om de nieuwe opdrachten voor jeugdwelzijnswerk en het bijhorende budget toe te kennen. Het bepalen van de opdrachten en budget gebeurde op basis van demografische cijfers, noden en signalen van jongeren zelf. Voor geïnteresseerde organisaties werden er speeddates en vormingen georganiseerd. Jeugdhuiskoepel Formaat kreeg de taak om nieuwe en zelforganisaties te ondersteunen bij het indienen van een dossier.

Verschillende jury’s beslisten uiteindelijk over de ingediende dossiers. Hierbij werd er extra belang gehecht aan aanbod op maat van een wijk of specifieke doelgroep en het vergroten van het aanbod.

Extra middelen voor 29 organisaties 

Concreet wordt er bv. in Scheldeoord een extra jeugdwelzijnswerker door vzw Jong ingezet die samen met en op vraag van jongeren het jeugdhuis Wolters nieuw leven zal inblazen. Jeugdhuis Pöskuder start in het jongerencentrum Waas (Land van Waaslaan) een nieuwe meisjeswerking op. De KAA Gent Foundation en Circusplaneet zorgen voor extra vrijetijdsaanbod aan de Watersportbaan. Tienerouders in Gent krijgen extra hulp van vzw Lejo. En een nieuw team jeugdstraathoekwerk zoekt in 5 wijken actief jongeren op die nergens aansluiting bij vinden. 

Ook de organisaties Ghent Basketball, Averroes, Vroem Vroem, Futsal Besiktas, Maanobota Collective, JH De Plataan, Al Istiqama, Özburun, Rede, Ergenekon, Minus One, Jes, De Toekomstacademie, Sportaround, Masala, Larf! & Kwame, Amaro Kher, Asgaard, Girls Go Boom, Jong Gent in Actie, Jeugdhuis Nieuw Gent, Bloemenstad, Habbekrats, Kapow en Enderün ontvangen financiële steun. De Stad Gent werft een coach aan om de nieuwe organisaties te ondersteunen in hun opdracht.

Zie overzicht per organisatie

Foto aanbod Jeugdwelzijnswerk Gent

Van onderuit

De middelen worden enerzijds ingezet op het vergroten van het vrijetijdsaanbod en anderzijds op het versterken van jeugdwelzijnswerkers in de 19e eeuwse stadsgordel (Brugse Poort, Rabot en aan Scheldeoord) maar ook aan de Zuidsite in het centrum.

Daarnaast ontvangen zelforganisaties - organisaties die vaak door jongeren zelf opgestart werden - financiële ondersteuning. Zij kunnen ook rekenen op een extra coach bij de jeugddienst.

“Samen met de zelforganisaties werken aan nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen. Samen onze jeugd, samen onze toekomst coachen en begeleiden” , - Fatih Topdemir, coach zelforganisaties bij de jeugddienst stad Gent

Samen sterker op straat

Er komen meer mobiele jeugdwelzijnswerkers, ook in nieuwe wijken en vanuit diverse organisaties. Ze vormen de voelsprieten binnen hun wijk omdat ze aanwezig zullen zijn in de leefwereld van de tieners en jongeren in de openbare ruimte op plaatsen die door hen zijn gekozen. Naast het aanbieden van vrijetijdsactiviteiten op maat kunnen ze ook toeleiden naar het reguliere jeugd(welzijns)aanbod, maar zullen ze ook aan de slag gaan met individuele welzijnsvragen of samen met hen wijkgerichte of maatschappelijke uitdagingen signaleren.

Daarnaast zal er ook stadsbreed een mobiele jeugdwelzijnswerker actief zijn die wordt ingezet voor een soms ‘vergeten’ doelgroep: tienerouders.

Omdat er veel organisaties en diensten ‘op straat’ actief zijn zal de jeugddienst een traject organiseren “Samen Sterker op Straat” waarbij de veldwerkers enerzijds inhoudelijk ondersteund zullen worden en anderzijds elkaar ontmoeten om professioneel ‘lief en leed’ te kunnen delen en van elkaar te kunnen leren.

“Door de veldwerkers van organisaties en diensten samen te brengen willen we het ‘hokjesdenken’ verlaten, het samenwerken faciliteren en om zo doelbewust het versterken van de doelgroep als belangrijkste criterium te nemen” - Paul Storme, jeugdwelzijnsconsulent jeugddienst stad Gent

Bruggen bouwen naar andere sectoren

Er werd ook budget vrijgemaakt om bruggen te bouwen naar andere sectoren. Zo start er bijvoorbeeld een bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg bij Lejo vzw die zal samenwerken met de jeugddienst, de Gentse jeugdvoorzieningen en Gentse vrijetijdsorganisaties.

Een tweede bruggenbouwer start bij Overkop rond mentaal welbevinden. Het mentaal welzijn bij jongeren staat onder druk, zeker door corona. Deze persoon zal de Gentse jeugdorganisaties, hun vrijwilligers en jeugdwerkers helpen antwoorden te bieden op de stijgende vragen rond mentaal welbevinden van kinderen, tieners en jongeren.

Niet naast elkaar, maar samen in een Forum

Met als doel te verbinden en beter samen te werken verenigen al deze organisaties zich in het Forum Jeugdwelzijnswerk. Zij krijgen van Stad Gent ook een eigen budget om kort op de bal te kunnen spelen wanneer er nieuwe noden opduiken en samen projecten uit te werken

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.