Jeugd

Fysieke en mentale ruimte

Het is enorm belangrijk voor onze kinderen en jongeren om voldoende ruimte te hebben.  Zowel fysiek, door voldoende ontmoetingsplekken en speelruimte te creëren en voldoende vrijetijdsaanbod te voorzien. Maar ook mentaal, door kinderen en jongeren alle kansen te geven zodat ze kunnen zijn en worden waar ze van dromen. Dat zijn uitdagingen waar we ons met Groen Gent, en in het bijzonder met schepen van Jeugd Hafsa El-Bazioui willen voor smijten.

Dat vraagt een kind- en jeugdvriendelijke beleid dat inzet op heel veel thema’s. Van publieke ruimte, over armoedebeleid tot inzetten op mentaal welzijn. Ook willen we dat studenten zich thuis voelen in onze stad.

Kindvriendelijke stad


Gent haalde in 2014 als één van de eerste steden het label kindvriendelijke stad. In 2020 kregen we het label voor en 2de keer toegekend voor de komende 6 jaar. We kregen dit uit handen van de Vlaamse minister van jeugd en een expertenjuryDe jury van het label oordeelt als volgt:
"De visie op kindvriendelijkheid wordt door een stevige, op elkaar afgestemde ploeg (zowel ambtelijk als bestuurlijk) uitgedragen en wint steeds verder aan impact. Gent is gedreven om als stad ook de fakkel van het label te dragen en investeert mee in de uitbouw van een breed en kwaliteitsvol jeugdvriendelijk beleid."

Voor Groen Gent is zo’n label geen schoonheidswedstrijd, maar een serieuze verantwoordelijkheid om effectief het verschil te maken voor kinderen, jongeren en studenten.

Samen


En dat doen we door ervoor te zorgen dat er naast elk kind of jongere een vertrouwenspersoon staat, een compagnon de route. Dat kan de jeugdwelzijnswerker zijn die -tijdens een potje voetballen- een hulpvraag krijgt van een kind en daarmee aan de slag gaat. Of de speelpleinanimator die een meisje even haar zorgen doet vergeten tijdens de zomer van haar.  Of de Alles Kan-coach die jongere met een zot idee helpt en tijdens een heel parcours  hun talenten naar boven haalt.  Maar het kan evengoed de jeugdconsulent zijn van de vrijetijdsinfobalie van de Jeugddienst die een alleenstaande mama helpt bij het zoeken naar een betaalbaar kampje voor deze zomer.  Want niet iedereen kan terugvallen op familie of vrienden. Voor hen moeten wij - wij Gentenaars en wij beleidsmakers – er staan. Met extra aandacht, extra middelen en extra warmte.

Europese jongerenhoofdstad

Kinderen en jongeren hebben ook over alles een duidelijk mening, dat moeten we respecteren. Daarom zijn inspraakprojecten zoals Thuis in Stadhuis zo belangrijk. 

Door het (Europees) stemrecht te verlagen naar 16 jaar, zullen in 2024 heel wat jongeren voor de 1ste keer kunnen stemmen. Het is onze taak om hen daarin te ondersteunen.  Gent zal in 2024 Europese Jongerenhoofdstad zijn. Daar werken we momenteel volop aan.

Jongeren ondersteunen om een eerste keer te gaan stemmen en hen – ook los van de verkiezingen -  te leren om hun stem te laten horen, is voor Groen Gent één van de pijlers van Europese Jongerenhoofdstad.

Deelnemen

De focus van Groen Gent en schepen Hafsa El-Bazioui: ervoor zorgen dat elk kind of elke jongere die dat wil de weg vindt en kan deelnemen. Of het nu via Thuis in Stadhuis is, binnen één van de projecten in 2024 of op een andere wijze. Kinderen en jongeren moeten weten dat ze kunnen wegen op het beleid. Aan ons om hier, samen met de vele getalenteerde jeugdwerkers, de jeugddienst en andere stadsdiensten en collega-schepenen werk van te maken.