Ik ben Jeroen Van Lysebettens, 38 jaar oud (nog even), en gelukkige inwoner van de Gentse stations- en studentenbuurt.

Ik ben werkzaam als Technology Manager van een SaaS startup, everyoneINVESTED. Als gemeenteraadslid focus ik me vooral op klimaat, milieu en de financiën van de stad.

Daar wil ik graag ook de volgende jaren aan doorwerken, want er ligt nog veel werk op de plank. De open ruimte en openbaar groen staan steeds meer onder druk en de volgende legislatuur zal werk moeten maken van een nieuw klimaatplan, dat de acties uit het verleden doortrekt en nieuwe doelstellingen zet richting klimaatneutraliteit.

Als het niet te warm, te koud, te nat of te droog is kan je me vinden al lopend langs de Groene klimaatassen.

Andere Kandidaten