Je hangt je kind om half 4 toch niet aan de kapstok?

22 Maart 2018

Je hangt je kind om half 4 toch niet aan de kapstok?

Op woensdag 21 maart stelde Stad Gent de resultaten van het onderzoek ‘Opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders in Gent’ voor. De Stad vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en kinderen wat ze doen na de schooluren en welke wensen ze hebben voor opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na schooltijd? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter?

"Vandaag is het moment om de periode van experimenteren af te sluiten en onze aanpak een nieuwe wending te geven. Vandaag is een nieuw startpunt." Elke Decruynaere – Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

In Gent heeft 70% van de jonge ouders nood aan opvang, meer dan het Vlaamse cijfer van 50%. En er zijn steeds minder ouders die kunnen rekenen op grootouders voor die opvang. Een tendens als gevolg van een beleid dat mensen langer doet werken. Het Gentse onderzoek zet nu de noden op scherp: meer en kwaliteitsvoller aanbod, meer Brede Scholen met een aanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten binnen de schoolmuren, buiten de schooluren en betere communicatie met scholen en ouders over dat aanbod.

Stad Gent gaat nu met de resultaten van het onderzoek en met alle partners aan de slag, op eigen kracht. Nochtans heeft de Vlaamse Regering zijn opdracht om de buitenschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten uit te bouwen. Maar dat gaat maar moeizaam vooruit, met hopelijk deze legislatuur de goedkeuring van het decreet. Over de uitvoeringsbesluiten en de nodige budgetten zal de volgende regering beslissen.

Stad Gent wachtte niet af en zat de afgelopen jaren niet stil. Sinds 2013 namen we nieuwe initiatieven als speelpleinwerking De Pretfabriek, een combinatieaanbod sport en opvang, de ondersteuning van ouders die zelf vakantieopvang willen organiseren en Brede School Zomerkampjes. En ook naschools zetten we stappen vooruit. We bleven de bestaande buitenschoolse opvang organiseren, totaal onder-gefinancierd vanuit Vlaanderen met subsidies voor amper 130 plaatsen. Het aanbod Deeltijds Kunstonderwijs bereidde zijn Wijkateliers naar 20 scholen uit. En de Brede School zorgde naschools voor frisbee-lessen, multi-move, kleuterdansen en nog veel meer. Sportaround vzw en Sportsnack geven nu al sportlesjes op 48 basisscholen in Gent.

"We hebben dus al heel wat in Gent en tegelijk ligt er nog veel werk op de plank. Vandaag is het moment om de periode van experimenteren af te sluiten en onze aanpak een nieuwe wending te geven. Vandaag is een nieuw startpunt. Met het onderzoek namen we de eerste horde in de verdere uitbouw van opvang en vrije tijd voor kinderen en tieners. We staan klaar om vanaf september 2018 een proefproject op te starten en vragen aan de bevoegde minister Vandeurzen om dit op korte termijn financieel mogelijk te maken, in afwachting van het nieuwe decreet." Elke Decruynaere – Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Dat kan je hier terugvinden!