Jaarlijkse evaluatie van Gentse nachtopvang voor daklozen en gezinnen

17 Mei 2018

Jaarlijkse evaluatie van Gentse nachtopvang voor daklozen en gezinnen

Dinsdag 15 mei lag op de commissie welzijn de evaluatie van de winternachtopvang voor. Vergeleken met vorige jaren was er een stijging van het aantal overnachtingen en het aantal individuele gebruikers. De uitbreiding waar de Groen-fractie mee voor ijverde, bewijst dus jammer genoeg haar nut.

Maar de erg hoge bezetting leidt ook tot frustraties onder de gebruikers en het personeel.  OCMW-raadslid Liliane De Cock sloot zich aan bij het advies van de Werkgroep Nachtopvang om op zoek te gaan naar een definitieve locatie met voldoende capaciteit en beter aangepast qua kamerverdeling en sanitair. Want er zijn niet alleen meer gebruikers, ook de samenstelling van de groep wijzigt. Liliane stelde een opvallende stijging van het aantal vrouwen dat gebruik maakt van de nachtopvang vast en drong  daarom aan op voldoende garanties voor hun veiligheid en integriteit.

Niet alleen het slechte weer en de kraakwet  verklaren de stijgende cijfers. Onder de gebruikers bevinden zich ook steeds meer ex-gedetineerden en mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Liliane was het wat dit betreft eens met OCMW-voorzitter Rudy Coddens: het zou goed zijn om een signaal te geven naar de bovenlokale overheden dat het de verkeerde kant uitgaat en men op lokaal niveau voor meer middelen moet zorgen om deze mensen op te vangen.

Voor het eerst lag er ook een evaluatie voor van de gezinsnachtopvang. Groen is al langer van mening dat de gewone nachtopvang geen plek is voor kinderen en stuurt al enkele jaren aan op een betere oplossing voor dakloze gezinnen. Sinds 4 september 2017 is de gezinsnachtopvang - eveneens gevestigd aan het Baudelopark - gestart. Er kunnen maximum vier gezinnen terecht. Gezinnen kunnen er terecht voor 2 weken maar dit kan verlengd worden indien nodig. Tussen 4 september en 23 april heeft de gezinsnachtopvang alvast aan 19 gezinnen opvang kunnen bieden. Liliane De Cock toonde zich tevreden over de werking maar was het eens met de hulpverleners dat gezinnen er altijd minimum 3 weken terecht moeten kunnen. Ook benadrukte ze dat Groen vooral voorstander is van meer structurele en langdurige opvanginitiatieven waar men ook een beter antwoord kan bieden op de meervoudige en complexe problemen van de gezinnen.