Internationale vrouwendag en Stad Gent

10 Maart 2022

Internationale vrouwendag en Stad Gent

Op 8 maart was het Internationale vrouwendag. Ook in Gent kwamen heel wat mensen op straat om te strijden voor de rechten van de vrouw. Onder het motto 'als vrouwen stoppen, dan stopt de wereld' riepen vakbonden en vrouwenbewegingen op om voor 1 dag het werk neer te leggen. Bij de Stad Gent legde een op tien werknemers het werk neer.

65 % van het stadspersoneel zijn dan ook vrouwen. Schepen El-Bazioui heeft begrip voor de stakers. Bij de stad werkt ieder, ongeacht gender, onder dezelfde loon- en werkvoorwaarden, maar het is belangrijk om solidair te zijn en de ongelijkheid waar vrouwen nog mee kampen aan te kaarten. 

Gendergelijkheid 

Gendergelijkheid staat centraal bij de Stad Gent. Dat is zo binnen de werking van de stadsdiensten maar ook hoe onze medewerkers met Gentenaars en bezoekers omgaan. Meer dan 65% van de medewerkers van de Stad Gent zijn vrouwen.

Er staan ook heel wat krachtige vrouwen aan de leiding in onze stad. Maar als werkgever blijven we inspanningen doen om ook vrouwen die in een meer kwetsbare situatie leven kansen te geven.” - Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel

Ongeacht gender werken medewerkers aan dezelfde voorwaarden, maken even veel kans om door te groeien en afwezigheden zoals moederschapsrust of thematische verloven tellen mee voor het opbouwen van anciënniteit.

We moedigen bovendien mannen ook aan om gebruik te maken van ouderschapsverlof of deeltijds werken als hun persoonlijke situatie dat vraagt.

Dat zorgt voor meer evenwichtige deelname op zowel uitvoerende als leidinggevende posities. Daardoor verbetert de besluitvorming en dus ook de dienstverlening aan de Gentenaars.   

Sociale strijd

Als stad hebben we aandacht voor de cruciale rol die vrouwen innemen. Op deze dag erkennen we in het bijzonder de bijdrage van vrouwen aan onze stadsorganisatie.

Op deze internationale vrouwendag zijn we solidair en willen we de ongelijkheid waar vrouwen nog mee te maken hebben ook aankaarten. Gendergelijkheid is zo enorm belangrijk dat we het er eigenlijk elke dag moeten over hebben.

Aan die sociale strijd kan ik als schepen van Personeel ook effectief bijdragen. Het gaat dan niet om gelijk loon naar gelijk werk want dat is al verworven bij de Stad.

Onbetaalde arbeid

Terwijl vrouwen de laatste jaren steeds actiever werden op de arbeidsmarkt, heeft zich een incomplete (r)evolutie voltrokken want de omgekeerde beweging is niet (of minder) gebeurd. Vrouwen nemen nog steeds meer zorgtaken op en hebben hierdoor minder vrije tijd en bouwen minder loon en pensioen op.

“Laat ons ook niet vergeten dat het internationale vrouwendag is. Vanuit mijn bevoegdheid heb ik ook veel aandacht voor de rechten van vrouwen en meisjes in andere delen van de wereld. Vandaag moeten we extra solidair zijn met vrouwen en meisjes op de vlucht voor oorlog.” - Hafsa El-Bazioui

Femma Wereldvrouwen berekende dat 60% van de totale arbeid bestaat uit onbetaalde zorg, dat vrouwen gemiddeld 9,5 uur per week meer aan huishouden besteden dan mannen.

Daardoor werken ook meer vrouwen dan mannen deeltijds, hetgeen toch weer voor een inkomensverschil zorgt – dat doorwerkt tot in het pensioen (met een pensioenkloof van 30%).  

Er staan ook heel wat krachtige vrouwen aan de leiding in onze stad. Maar als werkgever blijven we inspanningen doen om ook vrouwen die in een meer kwetsbare situatie leven kansen te geven", aldus Hafsa El-Bazioui.

Staking bij Stad Gent

Bij de Stad Gent namen 735 van de 7083 werknemers deel aan de staking. Dat is 10% van de medewerkers.

Uitschieters vielen te noteren bij het departement onderwijs en opvoeding (28%) en bij de service-medewerkers (18% van het Departement Facility Management). Twee sectoren waar veel vrouwelijke medewerkers aan de slag zijn.

Dit liet zich bijvoorbeeld voelen in de stedelijke scholen waar geen warme maaltijden werden geserveerd of de voor- en na-schoolse opvang beperkt was. 

“Laat ons ook niet vergeten dat het internationale vrouwendag is. Vanuit mijn bevoegdheid heb ik ook veel aandacht voor de rechten van vrouwen en meisjes in andere delen van de wereld. Vandaag moeten we extra solidair zijn met vrouwen en meisjes op de vlucht voor oorlog”, besluit Hafsa El-Bazioui.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.