Internationale samenwerking en Solidariteit

We zoeken naar samenwerking met steden en netwerken waarmee we kennis kunnen delen om elkaar en anderen te helpen. Gent moet investeren in de ontwikkeling van lokale modellen voor Europese samenwerking, democratie en solidariteit. Zo kan ze het belang van Europa voor vele dossiers beter kenbaar maken.

 

Het Noord-Zuidbeleid van de Stad versterkt het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit. De Stad ondersteunt de Noord-Zuidverenigingen en is solidair met slachtoffers van noodsituaties. We blijven zowel Gentenaars, lokale handelaren als verkopers warm maken voor een eerlijke mode en textiel; we verduurzamen de kledij van stadspersoneel. We zoeken bovendien naar duurzame veranderingen in de productie en de handel van elektronica, zoals laptops en smartphones. We zoeken ook verder naar eerlijke natuursteen met sluitende labels.

 

De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid (STANZ) en het overlegplatform GONZ (Gents Overleg Noord-Zuid) brengen het Noord-Zuidmiddenveld en het stadsbestuur samen in het Vredeshuis. Dat blijft inzetten op vredes- en herinneringseducatie voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

 

Tot slot blijven we de open stad die een solidaire bijdrage levert aan de opvang van vluchtelingen.

-> Wil je meer weten? Hier vind je alles over het thema 'samenwerking en solidariteit'.