Inclusie in 4D

12 September 2019

Inclusie in 4D

1 op 10 Gentenaars worstelt met dyslexie of dyscalculie. De Stad Gent heeft 200.000 euro vrijgemaakt voor het project ‘Inclusie in 4D’ om te werken aan een betere ondersteuning van die inwoners. 

Het project 'Inclusie in 4D' (Drempels, Diversiteit, Dyslexie, Dyscalculie) wil een beter begrip en een betere aanpak van dyslexie/dyscalculie genereren. De verschillende projectpartners willen een tool ontwikkelen die meer inzicht kan geven in de problemen of drempels waarmee mensen met dyslexie en dyscalculie geconfronteerd worden. De Stad werkt voor dit project samen met de Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, Imec, het Onderwijscentrum Gent en tal van Gentse netwerkactoren.

Drempels overwinnen

Iemand met dyslexie heeft bijvoorbeeld problemen met snel iets doorlezen, met het verwerken van grote hoeveelheden tekst, met het volgen van ondertitels of met foutloos schrijven. Iemand met dyscalculie heeft moeite met snel hoofdrekenen, met het interpreteren van tabellen en verhoudingen en vaak ook met kloklezen en met het inschatten van tijdsduur. Deze zaken kunnen een hindernis vormen voor de persoon zelf.

Maar veel drempels rond dyslexie of dyscalculie zijn ook mede het gevolg van het gebrek aan kennis over het thema bij de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld in het onderwijs tot onbegrip leiden voor die jongeren Maar ook volwassenen die ermee kampen, botsen op obstakels. Zo worden ze nog altijd minder geselecteerd voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking komen. Het project 'Inclusie in 4D' wil die drempels in kaart brengen en er een antwoord op bieden.

"Leerkrachten echt helpen bij concrete vraagstukken waar ze dagelijks tegen aankijken, op een innovatieve manier en door krachten te bundelen. Blij met deze drievoudige win-win." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Vernieuwende oplossingen

Dit project kadert in het overkoepelende 'City of People', een reeks projecten waarin Stad Gent, samen met haar partners innovatieve oplossingen wil zoeken voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Een eerste traject, 'Hello Jenny', bracht hulpverleners, vrijwilligers en senioren samen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dat vernieuwende project schopte het tot laureaat van de projectoproep Slim in de Stad 2018.