In Gent hebben jongeren die voorziening verlaten automatisch recht op installatiepremie

17 Mei 2018

In Gent hebben jongeren die voorziening verlaten automatisch recht op installatiepremie

Eind april trok Caritas Vlaanderen aan de alarmbel over de moeilijkheden waarmee jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg kampen op het moment dat ze een voorziening verlaten. Als ze zelfstandig gaan wonen, hebben ze vaak niet de middelen om meubels en huisraad te kopen. In theorie kunnen ze dan een beroep doen op de federale installatiepremie, die door het lokale OCMW wordt uitgereikt.  

Uit de enquête die Caritas daarover hield bij 25 voorzieningen en organisaties die deze jongeren opvangen, bleek echter dat veel OCMW’s dakloosheid als voorwaarde hanteren om die premie uit te betalen. Cynisch genoeg zouden die jongeren dus eerst een maand op straat moeten leven vooraleer ze volgens die OCMW’s recht hebben op een installatiepremie! Wetende dat dat bij het Gentse OCMW niet zo is, vroeg OCMW-raadslid Evita Willaert op de jongste OCMW-raad aan Voorzitter Coddens (sp.a) hoe de vork bij ons dan precies in de steel zat, hoe ons OCMW ervoor zorgt dat de installatiepremie bekend is onder jongeren en organisaties en welke andere initiatieven het Gentse OCMW neemt om jongeren die uit een voorziening komen te ondersteunen.

Evita kreeg de bevestiging dat jongeren die een voorziening verlaten door het Gentse OCMW automatisch beschouwd worden als dakloos, en daardoor ook recht hebben op een installatiepremie. Enkel indien ze voldoende spaargeld hebben, wordt er geen installatiepremie verleend.

Wat de toeleiding naar de installatiepremie betreft, heeft het OCMW nauwe contacten met de organisaties die deze jongeren begeleiden. De medewerkers van de methodische cel ‘Jongerenwerking’ zijn, met hun expertise en kennis, een gekend aanspreekpunt voor hen. Deze organisaties leiden dan ook heel vaak jongeren toe naar het OCMW waarbij er intensief overleg en afstemming is rond begeleiding.

Tot slot neemt het Gentse OCMW zelf heel wat initiatieven om deze jongeren te ondersteunen. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken of er een huurwaarborg kan verleend worden en of de jongere aanspraak maakt op aanvullende financiële steun en op andere sociale voordelen. Ook ondersteuning op vlak van budgetbegeleiding of –beheer kan. Daarnaast kunnen de jongeren terecht in een goed uitgebouwd Gents netwerk van initiatieven waar zij goedkoop of gratis spullen kunnen krijgen voor het inrichten van hun woning.

Evita is tevreden over deze Gentse aanpak: “Want zo zorgen we ervoor dat jongeren zich zo goed mogelijk kunnen installeren en kansen krijgen op een betere toekomst.”