Het Groot Dictee van NT2

12 December 2019

Het Groot Dictee van NT2

Het Gentse Centrum voor Volwassenenonderwijs organiseert voor het eerst "Het Groot Dictee van NT2". Met een knipoog naar het gekende Groot Dictee der Nederlandse Taal krijgen anderstalige cursisten een dictee op maat voorgeschoteld. 

Deze activiteit is een initiatief van een leerkracht uit NT2 (cursus Nederlands als 2e taal) en wil de motivatie en de inspanningen van anderstaligen die Nederlands leren, eren en in de kijker zetten. "Een zeer lovenswaardig initiatief waar ik alle betrokken van harte mee wil feliciteren!", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Wisselbeker

De leerkrachten en leerlingen van NT2 zijn al enkele weken bezig met het project. Ruim 100 volwassen cursisten uit de hogere jaren namen in hun klassen deel aan de preselecties. Een 20-tal finalisten nemen het op donderdag 12 december tegen elkaar op in het Gentse stadhuis. Geïnspireerd op het Grote Dictee dat tot 2016 plechtig gehuisvest werd in de Eerste Kamer in Den Haag, krijgt ook deze finale een ontvangst in de Gentse gemeenteraadszaal. Daar krijgen de finalisten en het publiek (!) een uitdagend dictee voorgeschoteld. Dat de tekst pittig zal zijn, hoort bij de traditie. We denken echter dat elkeen versteld zal staan bij de prestatie van mensen die nog maar enkele jaren Nederlands studeren en we hopen uiteraard op een heel entertainende en spannende wedstrijd. De finalist met de minste fouten mag zich na afloop de best spellende nieuwe Gentenaar noemen. Elke zal een wisselbeker overhandigen aan de winnaar.

"De organisatie van dit dictee is een waardering voor alle inspanningen die de leerkrachten en de cursisten van NT2 leveren. Een goede beheersing van het Nederlands is een belangrijk toegangsticket om in een stad als Gent helemaal mee te draaien. Dit initiatief brengt deze inspanningen op een positieve manier onder de aandacht." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Prikkelende inhoud

Het idee voor dit dictee ontstond bij leerkracht Peter Van Wiele, zelf leerkracht Nederlands als 2e taal. Zijn jarenlange ervaring leerde dat anderstaligen andere spellingsuitdagingen hebben dan Nederlandstaligen, omdat de structuur van hun moedertaal vaak anders opgebouwd is. Zo blijkt dat velen bijvoorbeeld moeite hebben met samengestelde woorden: moeten die nu aan elkaar, van elkaar of met een koppelteken geschreven worden? Met deze en andere insteken ging Van Wiele aan de slag om een tekst te schrijven, vanuit de leefwereld van een nieuwkomer. De tekst is voorzien van de nodige taaluitdagingen, maar heeft ook een grappig én prikkelende inhoud, naar voorbeeld van het traditionele dictee.

Grote drive

Het Groot Dictee van NT2 heeft daarom als doel om de cursisten te trakteren op een ludieke en alternatieve uitdaging om met de Nederlandse taal te leren omgaan. Het toont tegelijk ook het engagement van de deelnemers om dagelijks met onze complexe taal om te gaan. En dat de drive groot is, bewijst onder andere Debjani P. Mansingh, een deelneemster met Indische roots die zich stellig voornam om deel te nemen aan het Dictee, hoewel zij pas 2 weken geleden beviel van haar baby.