Helden van de zomer

10 Juli 2024

Helden van de zomer

"Kwalitatieve opvang tijdens de vakantiemaanden is cruciaal, zowel voor de kinderen als de ouders." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Gezinsbeleid

Op het einde van het schooljaar zetten we alle leerkrachten in de bloemetjes. Maar laten we ook alle fantastische mensen niet vergeten die tijdens de vakantie voor onze kinderen zorgen.

De vakantiepuzzel

Leerkrachten zijn het goud van onze scholen: hun dagelijkse niet-aflatende inzet, hun drive, en hun reuzenhart voor hun leerlingen - gotta love ‘m. “Natuurlijk wens ik hen dus eind juni een absoluut welverdiende vakantie toe,” zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs. “Maar laten we niet vergeten dat er een grote groep mensen is die tijdens de zomervakantie voor onze kinderen zorgt, zodat ouders bv. verder kunnen werken. Acht à negen weken zomervakantie invullen is voor ouders een hele puzzel. Zonder deze helden van de zomer zou het quasi onmogelijk zijn.”

“Kwalitatieve opvang tijdens de vakantiemaanden is cruciaal, zowel voor de kinderen als de ouders. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven, ouders kunnen met een gerust hart uit werken gaan." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Gezinsbeleid

Ook voor kwetsbare gezinnen

“Ik blijf het herhalen: it takes a village to raise a child. Dat wil zeggen dat ook ouders zoveel mogelijk moeten worden ontzorgd,” vult Evita nog aan. "Kwalitatieve opvang tijdens de vakantiemaanden is cruciaal, zowel voor de kinderen als de ouders. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven, en ouders kunnen met een gerust hart uit werken gaan. Vakantieopvang is ook voor kinderen uit kwetsbare gezinnen belangrijk, voor hun sociale contacten, hun ontwikkeling, én voor hun ouders die met een hoofd vol zorgen nood hebben aan ondersteuning."

"Vakantieopvang is ook voor kinderen uit kwetsbare gezinnen belangrijk, voor hun sociale contacten, hun ontwikkeling, én voor hun ouders die met een hoofd vol zorgen nood hebben aan ondersteuning." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Gezinsbeleid

Hier zijn ze: de zomerhelden!

We zetten graag enkele zomerhelden bij de stadsdiensten in de kijker.

  1. De Kinderopvang werkt door! Zowel onze 32 stedelijke kinderdagverblijven waar ruim 1200 kindjes terecht kunnen (behalve tijdens de Gentse Feesten, sorry!) als de vele privé-crèches. Dankjewel voor alles wat jullie betekenen in het leven van jonge ouders!
  2. Buitenschoolse opvang. Hier hebben we de laatste jaren hard op ingezet. Elke vakantiedag vangen de begeleiders 1.870 kinderen op van 3 tot 12 jaar. De laatste jaren hebben we zo'n 570 plaatsen bij gecreëerd tijdens de vakantiemaanden. Behalve tijdens de Gentse Feesten vangen zij met de glimlach jullie kapoenen op van 7 tot 18 uur. Krijttekenen, verkleedpartijtjes, prikkelende ateliers, knutselen, ravotten en spelen: elke dag bezorgen zij onze kinderen een superleuke dag!
  3. Zomeracademie. In onze 16 gratis zomerscholen krijgen 670 kinderen uit het basisonderwijs gedurende 10 dagen (of 20 halve dagen) oefenkansen Nederlands en kunnen ze achterstand rond rekenen, schrijven en STEM inhalen of de geziene leerstof verder oefenen. Er is zeker ook tijd voor sport en spel. Extra kansen geven aan kinderen in de zomer is het doel!
  4. En dan is er nog de Jeugddienst van de Stad Gent met zijn Speelpleinwerking, de Pretkamjonet vol spelmateriaal die tijdens de vakantie naar Gentse pleinen rijdt, de kampen van de jeugdbewegingen, de werking van het jeugdwelzijnswerk en de andere kampen zoals bij de Sportdienst van Stad Gent, en natuurlijk alle privé-initiatieven.

Dikke merci allemaal! Prettige zomer!

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.