Hafsa El-Bazioui uit de startblokken als nieuwe schepen

13 Januari 2022

Hafsa El-Bazioui uit de startblokken als nieuwe schepen

Op 1 januari 2022 werd Hafsa El-Bazioui de 5e Gentse Groen schepen. Bevoegd voor grote departementen als personeel en facilitair management en met een blik op de hele wereld heeft Hafsa heel wat kennismaking en studiewerk om aan te vatten. De eerste weken waren alvast een vogelvlucht over de bevoegdheden: bezoeken aan werkplaatsen en werven, heel wat overleg en een long-read in Mo*magazine over rechtvaardigheid als weg vanuit het lokale niveau naar een duurzame wereld. 

Op haar tweede werkdag als schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit, koos Hafsa er bewust voor om de medewerkers die geen vakantie hadden en geen mogelijkheid tot telewerk te bezoeken: de schilders en schrijnwerkers van de Dienst FM schoolgebouwen aan de slag in de Bollekesschool aan de Neermeerskaai.

"In een ideale wereld is er geen schepen van Internationale Solidariteit nodig. Maar zolang die wereld niet ideaal is, hebben we wél aanjagers nodig." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Internationale Solidariteit

Luchtkwaliteitsmeters op school

Tijdens de schoolvakanties wordt extra hard gewerkt om de scholen conform de veiligheidsvoorschriften te brengen en ze ook aangenaam in te richten.

In die periode werd door een externe aannemer ook 400 luchtkwaliteitsmeters geïnstalleerd om de lesdag ook COVID-veilig te laten verlopen.

Afspiegeling van maatschappij

De dagen erna volgde een lange reeks TEAMS-sessies met de verschillende diensten.

De strategieën om van de stadsmedewerkers een afspiegeling te maken van onze samenleving werden tegen het licht gehouden, net zoals de aanpak om het groeiend aantal knelpuntfuncties in te vullen.

De komende periode gaan de diensten extra hard inzetten op beide uitdagingen.

Invloed Gent op de wereld

Tussen het vergaderen door zat Hafsa neer met collega-schepen Tine Heyse om te reflecteren over de rol van lokale besturen op vlak van internationale solidariteit en de invloed van de wereld op Gent. En van Gent op de wereld.

Het resultaat is deze boeiende long-read in Mo*-magazine

Schepen Hafsa El-Bazioui: "In een ideale wereld is er geen schepen van Internationale Solidariteit nodig. Maar zolang die wereld niet ideaal is, hebben we wél aanjagers nodig. Weerstand, dat is eigenlijk groeipijn op weg naar meer rechtvaardigheid."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.