Grote vraag naar fietslessen voor kinderen

23 Januari 2020

Grote vraag naar fietslessen voor kinderen

Naast een uitgebreide, goede fietsinfrastructuur moeten kinderen ook kunnen fietsen om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven.

Raadslid Bert Misplon merkt een grote vraag naar fietslessen voor kinderen. Weliswaar is ‘veilig fietsen in het verkeer’ een eindterm van het lager onderwijs, niet alle kinderen kunnen op het einde van die lagere school zich veilig in het verkeer begeven.

Verplaatsen naar activiteiten is in veel gevallen een drempel voor kinderen om aan vrije tijd deel te nemen. Mochten de kinderen goed kunnen fietsen dan is de stap naar deze fijne activiteiten weer kleiner.

Diverse organisaties zoals MOEV, Sportwerk Vlaanderen, de sportdienst en verschillende wijkgezondheidscentra zijn reeds bezig om kinderen te leren fietsen.

Het voorstel van Bert aan schepen Watteeuw is om alle partners die hieraan mee willen werken samen te brengen en te kijken hoe we samen voor alle Gentse kinderen de mogelijkheid scheppen om zich op een veilige manier te verplaatsen. "Het lijkt mij schitterend als de Fietsambassade hier de trekker kan in zijn", zo besluit Bert

https://www.facebook.com/vzw.jong/videos/123359565540367/