Grote nood aan pleegzorgers! Stad Gent draagt mee de boodschap uit.

21 November 2019

Grote nood aan pleegzorgers! Stad Gent draagt mee de boodschap uit.

Van 15 tot 24 november vindt de Week van de Pleegzorg plaats. Tijdens deze week wordt het engagement van pleegouders en de meerwaarde van pleegzorg in de verf gezet en organiseert Pleegzorg Oost-Vlaanderen een infoavond. Acties die absoluut nodig zijn, want uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen blijkt de nood aan pleeggezinnen groot. Het is de eerste 'editie' van de Week van de Pleegzorg sinds Stad Gent zich engageerde als ‘Pleegzorggemeente’ en Gent wil haar engagement onderstrepen door de pleegouders in de watten te leggen. 

Als Stad willen we er zijn voor alle gezinnen, ook voor die gezinnen waar pleegkinderen opgevangen worden. Door pleegzorg onder de aandacht te brengen hopen we dat deze hulpverleningsvorm nog bekender wordt en er meer Gentenaars opstaan om tijdelijk of permanent een veilige haven te zijn. Met een ontvangst op het stadhuis zetten we de Gentse Pleeggezinnen graag in de bloemetjes. En we hopen op extra pleegouders na deze week en haar acties.” - Elke Decruynaere

In 2017 boden zo’n 5.200 Vlaamse pleeggezinnen opvang aan 6.500 pleegkinderen en volwassenen. Er is een algemeen toenemende vraag naar jeugdhulp en dus ook naar pleeggezinnen. Sinds het nieuwe decreet van 2014 wordt sterk ingezet op pleegzorg als eerste te overwegen optie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen. Om aan die intentie tegemoet te komen zijn nog veel pleegzorgers nodig.

In Gent worden 250 pleegkinderen opgevangen. Maar, net zoals de Vlaamse cijfers aantonen, wachten ook in Gent nog kinderen en jongeren op een pleeggezin. Daarom is het belangrijk om deze vorm van gezinsondersteuning bekend te maken bij zoveel mogelijk Gentenaars. Werving, zo stelt ook het Registratierapport 2017, blijft de grootste uitdaging voor Pleegzorg.  

Eerste editie als Pleegzorggemeente

Op 5 juli 2019 kende Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label ‘Pleegzorggemeente’ toe aan de Stad Gent op basis van een aantal engagementen. Eén ervan is een ontvangst op het stadhuis van de Gentse pleeggezinnen. Deze ontvangst ging vorige week vrijdag, bij de start van de Week van de Pleegzorg, voor de eerste keer door, met een hapje en een drankje. De aanwezige kinderen werden bijzonder in de watten gelegd, met een speelhoekje voor de allerkleinsten. De oudere kinderen werden getrakteerd op een optreden van de Gentse poppenkast Pedrolino, met de voorstelling van Pierke. Het werd een heel gezellige avond, de kinderen vonden elkaar in hun spel en de pacificatiezaal werd gevuld met kindergelach.

Dat er nood is aan zo’n bijeenkomst is duidelijk, zo’n 150-tal inschrijvers meldden zich aan. Met deze ontvangst wou Stad Gent de pleegzorgouders heel erg bedanken voor hun inzet, elke dag opnieuw. Maar bovenal worden deze ontvangst en alle acties van deze week ingezet om pleegzorg meer bekend te maken bij de Gentenaar. Naast het event op het stadhuis werden deze week bijkomend bestekhouders voorzien met informatie over Pleegzorg in de personeelsrestaurants van groep Gent en in de verschillende sociale restaurants. 

Pleegzorg

Pleeggezinnen nemen voor kortere of langere periode de zorg op voor kinderen en jongeren. Wanneer ouders (tijdelijk) de zorg en opvoeding niet alleen kunnen dragen of wanneer de veiligheid van het kind in het gedrang komt, is pleegzorg de eerste keuze. Ook volwassenen met een beperking of een psychiatrisch probleem (pleeggasten) kunnen al dan niet tijdelijk in een pleeggezin terecht.

Pleegzorg is gezinsondersteuning op maat. De opvang kan voor korte of langere tijd zijn, vrijwillig of opgelegd via de jeugdrechtbank. Ofwel kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht bij pleeggezinnen uit hun eigen omgeving (netwerkpleegzorg), ofwel staat een nieuw gezin op om een thuishaven te bieden (bestandspleegzorg). Wie interesse heeft om pleegzorger te worden of wie meer info wil, kan terecht bij https://www.pleegzorgvlaanderen.be/oost-vlaanderen