Stem nu! Groene Pluim Gent (9050)

01 Maart 2018

Stem nu! Groene Pluim Gent (9050)

Voor het derde jaar rijkt Groen Gentbrugge-Ledeberg de Groene Pluim 9050 uit.  In 2018 gaat onze aandacht naar initiatieven van bewoners in Ledeberg of Gentbrugge die bijdragen aan het samenleven in de buurt of in de wijk. We geven aandacht aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor het onderling samenleven, voor buurtvervlechting, voor verbinding tussen mensen en groepen mensen en voor buurtzorg. Binnen de ruime groep van actieve leden van Groen-9050 maakten we een eerste lijst van mogelijke kandidaten. Met die lange lijst contacteerden we alle genomineerden en kwamen we tot de onderstaande definitieve lijst van genomineerden. Alle inwoners van 9050 kunnen hun stem uitbrengen tot 17/3 DE GENOMINEERDEN: Buurtvereniging Den Draad vzw: Buurtvereniging Den Draad probeert alle bewoners uit hun buurt dichter bij mekaar te brengen, met allerlei activiteiten, een moestuin en veel aandacht voor duurzaamheid. ONZENhof: Een buurtmoestuin als intergenerationele ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties. Cultuurcafé Ledeberg en de Ledebirds:Twee Ledebergse organisaties, beide actief op gebied van cultuur, creativiteit, beleving en veel verbinding, voor jong en oud en veelal ook in nauwe samenwerking. Hier samen als één kandidaat. Ledebergse Pluimen:Samen werken aan burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. En daar krijgen mensen pluimen voor. Die kunnen ze in Ledeberg gebruiken als alternatieve munt.  Hoe gaat het nu verder? Alle inwoners van 9050 mogen stemmen. Dat kan hier. Geef uw achterban deze link dus gerust door. De link zit ook in de uitnodiging in bijlage. Gelieve je voor de brunch in te schrijven via [email protected]! Er zijn nog enkele plaatsen. 12 euro voor een volwassene, 6 euro voor kinderen en sociaal tarief. Van Cultuurcafé weten we dat ze een activiteit organiseren op 18/3, tijdens onze brunch. Lees hieronder een uitgebreide beschrijving van alle genomineerde projecten! STEM HIER!

1. Buurtvereniging Den Draad vzw

Buurtvereniging Den Draad probeert alle bewoners uit hun buurt dichter bij mekaar te brengen, met allerlei activiteiten, een moestuin en veel aandacht voor duurzaamheid.

Contactpersoon: elke.aerts&@telenet.be

Buurtvereniging Den Draad vzw wil naast duurzaam wonen op en rond 'Den Draad' in Gentbrugge ook duurzaam leven in de wijk stimuleren (Kleemburg en omgevende straten) . We brengen de buurt dichter bij elkaar.

Wie zijn we? Dat is een groep enthousiaste buurtbewoners. We beheren een buurtmoestuin en organiseren activiteiten en ontmoetingsmomenten waar iedereen dingen kan delen, weggeven en leren van en met elkaar.

De buurtmoestuin startte als een tijdelijk project op een braakliggend terrein van een sociale huisvestingsmaatschappij. Stiekem droomden we van een blijvende stek. Die krijgen we dit voorjaar in het gloednieuwe Victoria Regiapark.

2. ONZENhof:

Een buurtmoestuin als intergenerationele ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties.

Contactpersoon : [email protected]; [email protected]

Ons project omvat een gedeelde buurtmoestuin gelokaliseerd in de nieuwe openbare tuin van Woonzorgcentrum Ter Hovingen (Gentbrugge).  Hierbij ligt het accent op sociale cohesie.  Samenwerking, ontmoeting, sociaal contact en leermogelijkheden staan centraal.  Productie is geen doel op zich.  Samen oogsten, leuk vertoeven en belevingsgericht werken zijn van het grootste belang binnen ons project.  Het jaarlijks organiseren van 3 oogstfeesten is de kers op de taart om alle buren samen te brengen met een aantal activiteiten zoals… tuinierworkshops, vergeten groenten proeven, knutselen met natuurmaterialen, een verhalenverteller binnen het thema, samen muziek maken of beluisteren in de tuin, volksspelen in de tuin, samen koken (soep, hapjes, met producten uit de tuin), proeven van eigen oogst… Kortom gezellig samen zijn met een hapje uit de tuin, een vers drankje en een streepje muziek.

ONZENhof is een samenwerking tussen volgende organisaties:

 • Bewoners van de wijk Gentbrugge (Oud-Gentbrugge, Gentbrugge-centrum).
 • Kinderen van omliggende scholen (en opvang) en Stibo’s (vooral Henri D’Haese)
 • Bewoners van Woonzorgcentrum Ter Hovingen
 • Patiënten van Wijkgezondheidscentrum De Punt
 • Mensen van de dagbesteding en bewoners van GVT Gandae

Met elke partner zijn eigen doelen, maar daaroverheen de gemeenschappelijke doelen:

 • Elke partner binnen het project heeft zijn persoonlijke doelstellingen en legt dan ook eigen accenten binnen het project.
 • In de scholen staat het leren centraal, het wijkgezondheidscentrum wil aan gezondheidspromotie doen.
 • GVT Gandae wil de zinvolle dagbesteding voor haar bewoners uitbreiden (meerderjarigen met een beperking).
 • Buren gaan voor interactie en integratie tussen en van zoveel mogelijk buurtbewoners.
 • Het woonzorgcentrum wil ‘een helende omgeving’ (cfr Healing Environment) creëren door beweging en interactie tussen verschillende generaties te faciliteren aan de hand van het bieden van een ontmoetingsplaats voor verschillende partners.
 • Het creëren van samenhang binnen de buurt staat als gemeenschappelijk doel boven de persoonlijke doelstellingen van elke partner.

Wij zien dat dit project bijdraagt tot volgende zaken in de wijk:

 • Bevorderen van sociale cohesie
 • Intergenerationeel samenwerken stimuleren
 • Verschillende doelgroepen met elkaar in contact brengen
 • Eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan
 • De kans op groenbeleving vergroten
 • Een nuttige dagbesteding creëren
 • Kwalitatieve en ervaringsgerichte leermogelijkheden scheppen
 • Open stellen van een gemeenschappelijke en vrijblijvende groene ontmoetingsplaats

https://www.facebook.com/ONZENhofGentbrugge/

 

3. Cultuurcafé Ledeberg en de Ledebirds:

Twee Ledebergse organisaties, beide actief op gebied van cultuur, creativiteit, beleving en veel verbinding, voor jong en oud en veelal ook in nauwe samenwerking. Hier samen als één kandidaat.

Cultuurcafé Ledeberg

Contactpersoon: [email protected]

Deze enthousiaste groep vrijwilligers richt zich vooral op cultuurbeleving in Ledeberg, met grote aandacht voor ontmoeting en diversiteit. Alle kunsten en alle culturen kunnen aan bod komen.

Ze organiseren huiskamerconcerten, poëzie-bezoeken in Ledebergse privétuinen, kunsttentoonstellingen en ontmoetingen met lokale kunstenaars in een traject doorheen de buurt, kleinschalige literaire evenementen met bekende of met  lokale auteurs. En laatst nog een groot concert in de grote theaterzaal in het Ledebergse dienstencentrum.  En uiteraard werken ze nauw samen met … de Ledebirds.

Het eerste Cultuurcafé-Ledeberg vond plaats op donderdag 14 november 2013 in de vestibule van Bibliotheek Ledeberg. De inkomhal werd steeds aangekleed in huiskamerstijl, om een gemoedelijke sfeer te creëren waarbij buren bij een hapje en een drankje met elkaar in gesprek konden gaan tijdens de pauze en na de voorstelling.

Ondertussen zijn we niet meer locatie gebonden, maar de samenwerking met de bibliotheek is gebleven. Via cultuur willen we de ontmoeting tussen mensen stimuleren. Met eenzelfde programma streven we ernaar zowel de hoger opgeleiden, als de ‘sociaal zwakkeren’, mensen uit andere culturen en van diverse leeftijden te bereiken. Net door de interactie tussen zeer diverse mensen hopen we het wederzijds begrip te stimuleren en te benadrukken dat elk individu kwaliteiten heeft, waardoor mensen van elkaar kunnen leren. De persoonlijke benadering van bezoekers is zeer belangrijk om drempelverlagend te werken, zonder afbreuk te doen aan een cultuurvorm. Mensen die elkaar kennen, zullen sneller helpen in noodsituaties. Sinds 2009 werkt dit principe bij de huiskamerconcertjes Ledeberg en bijgevolg breiden we het uit naar de verschillende kunstvormen. We willen mensen eveneens in contact brengen met minder evidente kunstvormen, om hen op deze manier te stimuleren eens te participeren in het reguliere circuit. Lokale artiesten krijgen voorrang en een podium, als duwtje in de rug. Anderzijds proberen we ook bekendere namen naar Ledeberg te halen, om bezoekers hun nieuwsgierigheid te prikkelen. De Ledebirds en het Cultuurcafé Ledeberg overleggen met elkaar en steunen elkaars initiatieven. Z stonden de Ledebirds op donderdag 15 februari 2018 op het podium van de Theaterzaal (Dienstencentrum Ledeberg), voor het Tribute Concert voor Juan Lopez dat georganiseerd werd door het Cultuurcafé.

 

FB: https://www.facebook.com/search/top/?q=cultuurcaf%C3%A9%20ledeberg

 

De Ledebirds - 10 jaar! (vzw Elftwelf)

Contactpersoon: [email protected]

 • Sinds 2008 spelen in Ledeberg buren van verschillende afkomsten samen muziek in het orkest de Ledebirds, naast Belgen ook nieuwe Gentenaars, afkomstig uit Rusland, Turkije, Chili, Italië, Mexico, Oostenrijk, Australië, Slowakije, Bulgarije, Iran, Irak onder leiding van Mattias Laga.
 • De lokale superdiverse jeugd kan bij ons gratis muziekkampjes en muziekinitiaties volgen. Daaruit groeiden projecten als Patafrica, Wildemannen, Zinnode Fabelstick, Nomad Turkije en Macedonia, Operaproject Sadko en het Takkenorkest (Parklife, Copacobana, Dag van het Park...).
 • Het orkest de Ledebirds bestaat uit muzikanten met veel goesting om liederen uit verre landen te leren spelen. Gretig storten ze zich op repertoire uit Turkije, Slowakije, uit de Balkan, uit Rusland, uit Arabische landen en het Midden Oosten. Een eigen lied, een Gents lied, en herwerkingen van oude Ledebergse composities staan ook op het programma.
 • Graag nodigen we gastmuzikanten uit: Osama Abdulrasol (qanun, Iraq), Tugrul Yuçesan (baglama/davul, Turkse Belg), Hilde de Clercq (Darbouka), Kursat Zengin (voc, Turkse Belg), de zusjes Katja en Milka Pohlodkova (voc, Slowaakse Belgen).... en sinds de samenwerking met de Macedonische vocaliste Aleksandra Popovska kwamen we in contact met Bulgaarse muzikanten waaronder Gergana Velikova (voc, Bulgarije)
 • Voor het eerst spelen de Ledebirds ten dans. Via het Macedonisch project en door kennis te maken met Rumeli en Bulgaarse dansers, kregen we veel zin om ons extra te verdiepen op volksdans muziek uit die Balkan regio en wagen we ons aan onregelmatige ritmes als 7-8 en 9-8
 • De Ledebirds traden al op voor 'Iedereen Klassiek (KLARA)', op festivals van Zonzo Companie in Handelsbeurs, Bozar en de Opera van Lille, in de Centrale, in de Vooruit, in de Vlaamse Opera, op Cote Jardin, maar spelen ook graag op straatfeesten in Ledeberg en bij organisaties als Manoeuvre, Bij de Vieze Gasten, Buren van de Abdij, Barabot, 't Ey, Doel 2020....

In 2018 vieren we de 10de verjaardag van de Ledebirds met oa optredens in de Bijloke, op de Gentse feesten, Hidirelles, en starten we een tournee langs Vlaamse steden, oa Oostende, Dendermonde, Lokeren, ...

https://www.facebook.com/search/str/ledebirds/keywords_search

4. Ledebergse Pluimen

Samen werken aan burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. En daar krijgen mensen pluimen voor. Die kunnen ze in Ledeberg gebruiken als alternatieve munt.

Contactpersoon: [email protected]

Mensen doen dingen voor mekaar (=verbindend) en krijgen daar pluimen voor, waarmee ze dan hier en daar terecht kunnen als lokaal betaalmiddel. Is een samenwerking van diverse organisaties die actief zijn in Ledeberg (professioneel en verenigingen…).

Op 24 februari 2016 lanceerde de Stad Gent in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent vzw een nieuwe complementaire munt in Ledeberg: de Pluimen. Deze wijkmunt wordt ingezet als een blijk van waardering voor iemands inzet. Iedereen kan een pluim verdienen door zich in te zetten op drie domeinen: burenzorg, buurtzorg en ontmoeting. Eén Pluim is gelijk aan een kwartier van iemands tijd. Op deze manier kunnen bewoners een dienst bewijzen aan elkaar. Daarnaast kunnen Ledebergenaars met Pluimen ook terecht bij lokale handelaars en organisaties voor bijvoorbeeld een koffie, het huren van een (kinder)fiets, enzovoort.

De nieuwe complementaire munten zijn aanvullende betaalmiddelen. Pluimen zijn gemakkelijk herkenbaar: ze zien eruit als echte pluimen en ze zijn uitgevoerd in de oorspronkelijke Ledebergse kleuren, goud en rood. De lancering van de complementaire munt kadert binnen het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’ en vond plaats op de Standaertsite.

De verspreiding van de Pluimen werd opgestart via een twaalftal Ledebergse verenigingen en organisaties zoals Op Wielekes, het wijkgezondheidscentrum Botermarkt, INGent met onder andere het Cultuurcafé, enzovoort. Zij zijn belangrijke partners in dit verhaal omdat zij zich mee engageren om de Pluimen bekend te maken. In totaal kunnen er 5.000 Pluimen in omloop gebracht worden. Het aantal Pluimen die deze organisaties kunnen uitdelen, hangt af van het aantal vrijwilligers die zij inzetten. Zo krijgt bijvoorbeeld de bibliotheek in Ledeberg Pluimen om aan vrijwilligers te geven die een voorleesuurtje voor kinderen verzorgen. De vrijwilligers kunnen op hun beurt de Pluimen verzilveren. Dit zou moeten zorgen voor meer burenzorg, meer buurtzorg en meer ontmoeting. En zo ook voor meer solidariteit en betrokkenheid van de buurtbewoners bij hun wijk.

 

https://www.pluimen.gent/

https://www.facebook.com/search/top/?q=ledebergse%20pluimen

STEM HIER!