Groen zegt nee aan blindelings aftoppen van leefloon

20 Juni 2024

Groen zegt nee aan blindelings aftoppen van leefloon

Een stijging van de aanvullende financiële hulp wijst dus op een stijging van het aantal Gentenaars onder de armoedegrens.

Op de laatste commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie kwam gemeente- en BCSD-raadslid Anita De Winter tussen bij een mondelinge vraag van N-VA over het aftoppen van leefloon. N-VA is van mening dat het totale gezinsinkomen van leeflooncliënten soms te hoog is en wil dit afromen zoals in Dendermonde al gebeurt.

N-VA verwijst naar een specifiek geval waarbij een gezin met meerdere meerderjarige kinderen samenwoont (ieder samenwonend gezinslid heeft recht op bijpassing leefloon tot een barema van 858,97 euro). Als je deze leeflonen optelt, kom je aan een op het eerste zicht aanzienlijk bedrag. Wanneer we het totale plaatje bekijken dan is het echter minder rooskleurig.

Anita stelde de vraag of het niet eerder zo is dat de leeflonen doorgaans te laag zijn. Zo haalde ze aan dat het totale bedrag van de aanvullende financiële hulp (AFH) die in Gent toegekend wordt, nog aanzienlijk gestegen is de laatste tijd.

Dit bedrag wordt toegekend aan wie met zijn leefloon of ander inkomen alsnog onder de armoedegrens zit.

Een stijging van de AFH wijst dus op een stijging van het aantal Gentenaars onder de armoedegrens.

Groeipakket lang niet voldoende

Anita haalde ook aan dat gezinnen met minderjarige kinderen proportioneel zeer weinig leefloon krijgen. Een koppel met één kind krijgt 1741,29 euro leefloon. Maar een koppel met 6 minderjarige kinderen krijgt eveneens … 1741,29 euro!

Nochtans is het Groeipakket dat deze gezinnen krijgen lang niet voldoende om in het onderhoud van de kinderen te voorzien.

"Moet het systeem niet volledig doorgelicht worden in plaats van enkel te spreken over het vermeende te hoge leefloon?" - Gemeente- en BCSD-raadslid Anita De Winter

Een andere bijzondere situatie is dat een alleenstaande ouder met bijvoorbeeld 3 minderjarige kinderen exact hetzelfde leefloonbedrag krijgt dan een koppel met 3 minderjarige kinderen.

Wanneer er minderjarige kinderen zijn, wordt immers een leefloon barema ‘samenwonende met gezinslast’ toegekend en dit is exact hetzelfde voor een eenoudergezin als voor een gelijkaardig gezin met 2 ouders. De tweede ouder lijkt dus als het ware niet te bestaan bij de berekening van het leefloon.

Woonkost

We mogen daarnaast ook de hoge huurprijzen en het activeringsbeleid niet vergeten. De woonkost is voor alle gezinnen groot maar voor grote gezinnen (en zeker met meerderjarige kinderen die meer ruimte nodig hebben) is de woonkost wel een bijzonder grote hap uit hun budget …

Ook is het zo dat er voor ieder meerderjarig gezinslid een aanklampend traject naar werk is. Studenten worden eveneens van zeer nabij opgevolgd.

Kanttekeningen

Bij OCMW Gent wordt er alles aan gedaan om mensen duurzaam te integreren in de samenleving en wordt op maat gewerkt richting een passende opleiding of job. De periode dat mensen nood hebben aan leefloon wordt dus zo kort mogelijk gehouden. 

Na het maken van deze kanttekeningen stelde Anita zich dan ook de meer dan terechte vraag: "Moet het systeem niet volledig doorgelicht worden in plaats van enkel te spreken over het vermeende te hoge leefloon?"

Het huidige systeem van leefloonberekening is zeker voor verbetering vatbaar maar we scharen ons niet achter het blindelings aftoppen van het inkomen van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.