Gezocht: investeringen voor 3.000 schoolbanken

09 Januari 2020

Gezocht: investeringen voor 3.000 schoolbanken

Vlaams minister Weyts kondigde 500 miljoen euro investeringen aan voor schoolinfrastructuur. Stad Gent maakte reeds haar huiswerk en kan de cijfers voorleggen voor hoeveel plaatsen nog extra budget nodig is.

Het is een duidelijke trend: het Gentse bevolkingsaantal neemt toe en ook het aantal geboortes is fors gestegen doorheen de jaren. In 2004 merkten we een grote sprong in het aantal geboortes (van 2.600 naar 2.940), gevolgd door een tweede grote toename in 2008 (van 3.130 naar 3.330). Hoewel het aantal geboortes sinds 2015 terug min of meer stabiel blijft, zakte het aantal jaarlijkse geboortes niet meer onder het aantal van 2007.

De toename van het aantal kinderen toont zich logischerwijs ook in de Gentse scholen. Zaten er in schooljaar 13-14 nog 30.185 kinderen in het Gentse basisonderwijs, dat zijn er dit lopende schooljaar al 32.125. Elk jaar zijn er meer plaatsen nodig.

"In de laatste 6 schooljaren nam het totale aantal plaatsen in het gewoon basisonderwijs -over alle netten heen- toe met het equivalent van 8 volledige basisscholen." - Elke Decruynaere

De extra plaatsen die de grote toename van kleuters met geboortejaar 2004 en 2008 vergde, werd in voornamelijk opgevangen door het inrichten van extra klassen en het plaatsen van bijkomende stoelen in bestaande klassen. Maar er werd ook fors geïnvesteerd in de bouw van nieuwe scholen. Sinds 2013 kunnen we spreken over een echte bouwwoede in ons scholenlandschap. In de laatste 6 schooljaren nam het totale aantal plaatsen in het gewoon basisonderwijs -over alle netten heen- toe met het equivalent van 8 volledige basisscholen.

Ondertussen werd berekend hoe de demografie zou evolueren in de komende jaren. Daaruit bleek dat het aantal kinderen verhoogd zal blijven en zelfs nog zal toenemen. De cijfers toonden aan dat er – zonder bijkomende acties- tekorten zouden kunnen ontstaan in de Gentse scholen tegen 2024: zo’n 2.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en ongeveer 4.200 plaatsen in het secundair onderwijs.

Deze data vuren het beleid omtrent capaciteit in onze scholen aan. “Sinds ik schepen van Onderwijs werd in 2013, staat capaciteit met de hoogste prioriteit op mijn agenda. Tot nu toe halen wij in onze stad uitstekende resultaten als het gaat over de toewijs van schoolplaatsen. Maar om de kwaliteit van ons onderwijs en de vrije schoolkeuze te kunnen blijven garanderen, moeten we aan hetzelfde tempo blijven investeren”, aldus Elke Decruynaere. 

Er is natuurlijk al heel wat gebeurd. In Gent zitten, over alle netten heen, projecten in de pijplijn die de voorspelde tekorten tegen 2024 indijken van 2.000 naar 700 in het basisonderwijs en van 4.200 naar 2.200 in het secundair onderwijs. Dat wil zeggen dat we er in geslaagd zijn om de tekorten al met de helft in te dijken, door de gestage bouw van extra plaatsen in de basis– en de secundaire scholen.

Maar investeringen blijven nodig! We hebben bijkomende inspanningen nodig om de verwachte tekorten volledig weg te werken. Ik wil in het Gentse onderwijs het tempo van de uitbreidingen alvast aanhouden. De Stad Gent voorziet op het eigen budget deze legislatuur opnieuw middelen voor verdere uitbreiding van het aantal plaatsen. Maar ook de Vlaamse overheid zal bijkomend over de brug moeten komen, voor het stedelijk onderwijs en de andere netten.

Bij deze herhaal ik mijn oproep aan Vlaanderen om hiervoor de nodige financiering te voorzien.