Gentse woonstudie

25 Mei 2023

Gentse woonstudie

We gaan nu verder met de nieuwe studie aan de slag om nog meer in te zetten op een betaalbaar, kwalitatief en intergenerationeel woonaanbod. - Tine Heyse, schepen van Wonen

Vorige week stelden we in het Bijgaardehof de nieuwe Gentse Woonstudie voor. Eén van de conclusies is dat de woonvraag in realiteit sneller groeit dan nu wordt aangenomen. Tegen 2040 zou het tekort op de Gentse huizenmarkt oplopen tot bijna 6.000 woningen, veel meer dan gedacht. Opmerkelijk is dat het tekort aan gezinswoningen groter is dan aan appartementen. Dat is één van de belangrijke uitdagingen waarmee Gent op de woonmarkt geconfronteerd wordt, volgens de nieuwe Gentse woonstudie.

 

Oplopend tekort aan (gezins)woningen

Hij is er. De nieuwe, 310 pagina’s tellende woonstudie uitgevoerd door Atelier Romain en Endeavour in nauwe samenwerking met onze Woondienst. De studie bevat een schat aan informatie over de Gentse woningmarkt en levert ook aanbevelingen.

Eén van de belangrijkste vaststellingen is dat de woonvraag in realiteit sneller groeit dan nu wordt aangenomen. Geschat wordt dat tegen 2040 nog eens 20.000 huishoudens op zoek zullen zijn naar een woning in Gent. Tegen dan zou het tekort oplopen tot bijna 6.000 woningen. Om het aandeel sociale woningen tegen 2040 tot 16% te laten stijgen, is er nood aan 5.800 bijkomende sociale huurwoningen bovenop de reeds geplande.

Opmerkelijk is dat de trend niet gelijkloopt met die in Vlaanderen: het aantal alleenstaanden neemt af en er wordt een toename verwacht van gezinnen met vier en meer personen. Er zijn volgens de studie dus meer gezinswoningen nodig. Het tekort aan bepaalde woningtypologieën heeft ook invloed op zowel de betaalbaarheid als op de kwaliteit.

Naast de inspanningen die zich richten op sociale huur en budgethuur dienen we ervoor te zorgen dat het woonaanbod gericht kan worden uitgebreid. Een focus op gezinswoningen is hierbij cruciaal. Niet alleen voor de laagste inkomensgroepen, maar in alle woningmarktsegmenten. Op die manier vermijden we dat kapitaalkrachtige Gentenaars andere kopers of huurders verdringen en zorgen we ervoor dat iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen. - Tine Heyse, schepen van Wonen

 

Geen divers aanbod

Een bijkomend probleem is dat er in veel wijken geen divers aanbod is. In de 19de eeuwse gordel is er een tekort aan grote woningen. In wijken met meer vergrijzing, zijn er veel grote gezinswoningen die onderbezet worden. Door in die wijken een gericht en aangepast aanbod te creëren voor senioren kan er meer woonmobiliteit komen.

De studie levert ook aanbevelingen. Zo moet er sneller werk gemaakt worden van betaalbare woningen in de huursector, is er een gerichte en langdurige groei nodig van het woonaanbod zeker voor gezinnen, moeten bestaande woningen sneller gerenoveerd worden en moet er werk gemaakt worden van levenslang wonen in de eigen wijk en kan een gestuurde groei gebruikt worden als hefboom om ook andere woonuitdagingen zoals kwaliteit, betaalbaarheid, … aan te pakken.

 

Aan de slag

Als stad leveren we uiteraard al heel wat inspanningen. Zo is er een actieplan studentenhuisvesting, en wordt het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht gemaakt. We gaan nu verder aan de slag met de nieuwe studie om nog meer in te zetten op een betaalbaar, kwalitatief en intergenerationeel woonaanbod.

Lees hier de integrale studie. 

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.