Gentse gezinnen vormen samen slimme elektriciteitscentrale

10 Juli 2019

Gentse gezinnen vormen samen slimme elektriciteitscentrale

Vijftien gezinnen uit de wijk Dampoort hebben hun zonnepanelen en batterijen verbonden om productie en verbruik van elektriciteit zoveel mogelijk lokaal te houden en op elkaar af te stemmen. Zo bouwen ze een elektriciteitscentrale op wijkniveau.

“Gent wil een echte zonnestad worden. Dat betekent veel meer zonnepanelen plaatsen. Maar wat als de zon niet schijnt? Of als er plots een heel hoge productie is? Daar zoeken we nu oplossingen voor.” - Tine Heyse, schepen van Klimaat

“Gent wil een echte zonnestad worden. Dat betekent veel meer zonnepanelen plaatsen. Maar wat als de zon niet schijnt? Of als er plots een heel hoge productie is? Daar zoeken we nu oplossingen voor”, zegt Tine Heyse, schepen van Klimaat.

Het experiment kadert in Buurzame Stroom, een burgerinitiatief gecoördineerd door Energent om in de Dampoortwijk zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen. Dankzij Buurzame Stroom zijn er al 2.000 nieuwe zonnepanelen bijgekomen. Naast lokale productie en opslag wil Energent onderzoeken of deze aanpak de stabiliteit van het elektriciteitsnet kan garanderen, zonder zware investeringen in nieuwe ondergrondse kabels.Het project krijgt steun van Stad Gent en de Europese Unie.