Gentse bronbemalingen onder de loep

23 Juni 2022

Gentse bronbemalingen onder de loep

Het voorbije jaar werden een twintigtal Gentse bronbemalingen van nabij opgevolgd. Niet alleen om te handhaven maar vooral om kennis te vergaren met het oog op toekomstige (droogte)maatregelen. Bronbemalingen zijn en blijven een prioriteit voor schepen Heyse.

Waarom?

De aanleiding van het project is duidelijk. Sinds de droge zomer van 2017 hebben we vanuit de Stad extra aandacht voor bronbemalingen. Het proactief project van Dienst Toezicht had tot doel de 20 grootste bronbemalingen op Gents grondgebied op de volgen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat ze volledig werken volgens hun melding of vergunning en anderzijds om gegevens te verzamelen zodat we in de toekomst goed onderbouwde maatregelen kunnen nemen.

Het project

Uiteindelijk werden 27 projecten opgevolgd waaronder ook enkele kleinere bemalingen. Alle aannemers werden geïnformeerd en er volgde een plaatsbezoek. Via een vragenlijst werd informatie verzameld over debieten, grondwaterverlaging, hergebruik, monitoring waterkwaliteit, bevloeiing van bomen, zettingen enzovoort.

De conclusies

De belangrijkste conclusie is dat peilgestuurde bemalingen een heel belangrijk instrument zijn om de opgepompte waterhoeveelheden te beperken.

We konden vaststellen dat geen enkele aannemer volledig in orde was met zijn vergunning, wat meteen ook het belang van proactieve projecten aantoont. Er werd door toezicht gewezen op de gebreken waarna ze zich in orde konden stellen. Wie na aanmaning niet in orde was kreeg een pv.

Heel opmerkelijk was ook dat de aangevraagde debieten véél hoger lagen dan de werkelijk opgepompte debieten. Maar de belangrijkste conclusie is dat peilgestuurde bemalingen een heel belangrijk instrument zijn om de opgepompte waterhoeveelheden te beperken.

Tine Heyse, schepen van Milieu: "Dat is iets waar we zeker mee aan de slag gaan. In het najaar volgt een uitgebreide visie rond bemalingen. Zonder hierop te willen vooruitlopen kan ik al meegeven dat peilgestuurd bemalen daarin prominent aan bod zal komen."

Wat nu?

Tine: "Met de resultaten van dit project gaan we uiteraard aan de slag. Zowel binnen de stadsdiensten als richting Vlaanderen. Bronbemalingen zijn al een tijdje een prioriteit voor Stad Gent en we blijven daar sowieso op inzetten."

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.