Gentenaars krijgen het station waarop ze recht hebben

03 Juli 2019

Gentenaars krijgen het station waarop ze recht hebben

Na overleg met de Stad Gent stuurt de NMBS de plannen voor het station Gent Sint-Pieters bij. Er komt toch een volledige overkapping en ook het comfort voor fietsers blijft gegarandeerd.

"Gent in de eenentwintigste eeuw heeft absoluut een aangenaam en vlot functionerend hoofdstation nodig. Met dit gezamenlijke engagement krijgen de Gentenaars waar ze recht op hebben." - Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit

In september 2018 kwam NMBS met slecht nieuws: om de kosten te beperken wilde de treinmaatschappij de plannen voor het station stevig bijsturen, met onder meer wijzigingen voor de fietsenstallingen en het vervangen van de overkapping van de sporen door lage perronluifels.

Alles erop en eraan

Dat viel niet in goede aarde bij het stadsbestuur en bij alle politieke gemeenteraadsfracties. Deze keurden unaniem een motie goed die opriep tot een volledige renovatie en afwerking van het Sint-Pietersstation. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw: "Wij hebben daarop overlegd met de NMBS en duidelijk gemaakt dat Gent Sint-Pieters functioneel en aantrekkelijk moet zijn met alles erop en eraan, dus ook voldoende comfort voor de gebruikers en genoeg ruimte voor de fietsers."
De NMBS heeft nu beslist om een nieuwe overkapping uit te werken die architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping (perrons 9-12). Er wordt ook extra aandacht besteed aan de ondergrondse fietsenstallingen.

Schepen Watteeuw: "Mooi dat we dit via constructief overleg konden bijsturen. Gent in de eenentwintigste eeuw heeft absoluut een aangenaam en vlot functionerend hoofdstation nodig. Met dit gezamenlijke engagement krijgen de Gentenaars waar ze recht op hebben."

Alle betrokken projectpartners stellen nu alles in het werk om begin 2020 de volledige omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen, zodat de werken kunnen opschieten.