Gent wil genoeg, betaalbare en goede kinderopvang.

17 Januari 2019

Gent wil genoeg, betaalbare en goede kinderopvang.

Gisteren stelde schepen Decruynaere op de Commissie Onderwijs het rapport Dekkingsgraad Kinderopvang 2018 voor. Dienst Kinderopvang bekijkt hierin hoeveel opvangplaatsen er zijn ten opzichte van het aantal 0 tot 2-jarigen in Gent. Op 10 jaar tijd kwamen er bijna 1100 opvangplaatsen bij en is er globaal voor Gent voldoende kinderopvang. Het aantal wijken met een tekort aan kinderopvang daalde van 6 naar 4. In die wijken zorgen voor voldoende én betaalbare kinderopvang, daar wil schepen Decruynaere, samen met de Gentse sector en de Vlaamse Overheid werk van maken.

"Gent wil genoeg, betaalbare en goede kinderopvang. Onze stad is een prima leerling met bijna 1100 extra opvangplaatsen op 10 jaar! Toch ligt er nog veel werk op de plank. Nog meer en betaalbare opvangplaatsen: daar maak ik samen met de Gentse sector én de Vlaamse Overheid werk van." - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

De nood aan kinderopvang in Gent blijft hoog. Ouders zoeken een opvangplek om te gaan werken of om een opleiding te volgen. En ook voor de kindjes zelf is goede kinderopvang een belangrijke meerwaarde. Het aantal geboortes en het aantal 0 tot 2-jarigen kende in 2017 een lichte daling. Er waren 9.144 baby’s en peuters in Gent. We verwachten de komende jaren, op basis van de prognoses van de Vlaamse Overheid, opnieuw een stijging in het aantal geboortes tot 2023. Bovendien ligt het gebruik van kinderopvang in Gent als centrumstad hoger dan het Vlaams gemiddelde. Met de gegevens van het Kinderopvangpunt Gent streven we naar een nog betere inschatting van de vraag naar een opvangplek voor baby’s en peuters.

Het aantal opvangplaatsen in Gent was nog nooit zo groot: 4.621 opvangplaatsen op 1/4/2018. Een goede zaak waar we fier op zijn. Toch zien we nog in 4 wijken een groot tekort. En ook het aantal plaatsen waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen, moet omhoog. Elke Decruynaere: "Gent wil genoeg, betaalbare en goede kinderopvang. Onze stad is een prima leerling met bijna 1100 extra opvangplaatsen op 10 jaar! Toch ligt er nog veel werk op de plank. Nog meer en betaalbare opvangplaatsen: daar maak ik samen met de Gentse sector én de Vlaamse Overheid werk van."

Meer: www.elkedecruynaere/kinderopvang