Gent werkt verder in tijden van corona

19 Maart 2020

Gent werkt verder in tijden van corona

Ons land wordt zwaar getroffen door het coronavirus. Ook in Gent ziet het leven er plots helemaal anders uit. De stad valt stil, maar de Stad werkt verder om deze crisis het hoofd te bieden. De mensen die in de vuurlinie staan, verdienen al onze bewondering: kinderbegeleiders, verpleegkundigen, agenten, winkelbedienden... Gent telt heel veel helden. Ontdek hieronder wat Gent doet, en hoe ook jij kan helpen.

Zorg, onderwijs en opvang

Een van de meest opvallende maatregelen is het stopzetten van de lessen op school. Op bijzonder korte tijd schakelden de scholen om naar het uitwerken van alternatieve lesopdrachten. Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs: ‘De leerkrachten schoten massaal in actie en zorgden voor lespakketten waarmee leerlingen thuis aan de slag kunnen.’ Er wordt geen nieuwe leerstof aangebracht; de focus ligt op het onderhoud van wat eerder al aangeleerd werd.

Voor kinderen uit meer kwetsbare omgevingen is er verhoogde aandacht. Zo nemen de brugfiguren actief telefonisch contact op met gezinnen en worden leermethodes gezocht om alle kinderen te betrekken. Ook worden papieren werkpakketten aan huis geleverd waar nodig.

Een tweede grote opdracht voor de scholen: noodopvang voorzien voor kinderen van ouders met cruciale beroepen (bijvoorbeeld in de zorg of voedingssector), voor kinderen die op een internaat verblijven, kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Ouders geven maximaal gehoor aan de oproep om hun kinderen thuis op te vangen, maar voor wie het nodig heeft, wordt opvang voorzien tijdens de schooluren én buitenschools.

'Het is heel belangrijk om de meest kwetsbaren in deze tijden niet te vergeten. We zetten maximaal in op opvang voor kinderen in precaire omstandigheden.' Elke Decruynaere, schepen van Jeugd en Onderwijs

De kinderdagverblijven, peutertuinen en onthaalouders van Stad Gent blijven open. Ook daar zijn maar heel weinig kinderen aanwezig. De stedelijke opvanginitiatieven gaan flexibel om met de geldende afspraken. Ouders hoeven bijvoorbeeld geen zogenaamde respijtdagen in te zetten voor de dagen waarop hun kind niet naar de opvang komt.

Alle jeugdactiviteiten (jeugdbewegingen, vzw Jong, naschoolse vrijetijdsactiviteiten…) werden opgeschort. Ook de vrijetijdsinitiatieven en kampen tijdens de paasvakantie werden geannuleerd.

Elke Decruynaere: ‘Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke moed en volharding. Die zie ik dezer dagen overal, bij alle diensten en medewerkers, samen met heel veel solidariteit. Dat geeft me goede hoop voor de weken die komen.’

#blijfinuwkot kan niet voor mensen die geen kot hebben. Door de noodzakelijke beperking van de nachtopvang dreigen mensen op straat te moeten overnachten. De dienst Outreachend Werken blijft waakzaam voor de meest kwetsbaren. De nachtpatrouille en de toeleiding naar de nachtopvang blijven behouden, buurtstewards behouden contact met hun gezinnen. Schepen Coddens sluit overeenkomsten af met hostels en creëert zo een win-win. De hostels mogen de gewone prijs aanrekenen aan de Stad, waardoor hun leed een (heel) klein beetje wordt geledigd. Daarnaast wordt er druk gezocht naar extra plekken waar daklozen zich kunnen wassen. De sporthal Tolhuis wordt hiervoor zeker al ingezet en ook bij middenveldorganisaties worden er extra oplossingen aangeboden. De inloopcentra blijven open, al is ook daar de capaciteit verminderd om de veiligheid van zowel medewerkers als gebruikers te kunnen garanderen.

Daarmee zijn bed en bad verzekerd. En brood? Foodsavers, dat voedseloverschotten recupereert en herverdeelt, blijft ook nu operationeel. Omdat de gebruikelijke medewerkers van Foodsavers beginnen uit te vallen door ziekte, neemt stadspersoneel dat tijdelijk zonder taken valt, het werk over. We doen er ook alles aan om werkingen zoals de KRAS-voedselverdeelpunten en sociale kruideniers draaiende te houden.

COVID-19 is in het bijzonder voor oudere mensen een gevaarlijke ziekte. De ongerustheid in de woonzorgcentra is dan ook groot. Medewerkers die ziek zijn of zich ziek beginnen voelen, worden meteen vervangen door ander personeel. De Stad en het OCMW geven topprioriteit aan wie zorg nodig heeft en schakelt indien nodig medewerkers in uit andere diensten. De zorg in de woonzorgcentra is dus gegarandeerd.

Op de site van AZ Jan Palfijn is vanaf donderdag een triagecentrum actief, een aparte ruimte buiten het ziekenhuis waar dokters beslissen wie opgenomen wordt in het ziekenhuis en wie thuis moet blijven. Het is nog altijd de huisarts die bepaalt wie naar dit centrum gaat. Het ziekenhuis heeft ook een volledige afdeling vrijgemaakt om patiënten op te vangen die besmet zijn met het coronavirus.

Help mee!

Je steentje bijdragen in de strijd tegen corona doe je natuurlijk in de eerste plaats door alle maatregelen strikt na te leven. Ben je jonger dan 65 en in goede gezondheid? Dan kan je ook helpen als vrijwilliger: boodschappen doen, voedsel bedelen… Registreren gaat makkelijk en doe je hier. Het Vrijwilligerspunt neemt vervolgens contact met je op.

Goed om weten: wie zelf een initiatief opzet, dus los van het Vrijwilligerspunt of een andere organisatie, kan zich registreren bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Zo ben je alleszins verzekerd.

Maak van Gent een warme stad, meld je aan en help het virus verslaan!

Politieke besluitvorming gaat digitaal

Vergaderen met tientallen mensen tegelijk kan dezer dagen niet. Moeten we de Gentse gemeenteraad en alle commissies dan maar schrappen en het Gentse politieke werk stopzetten? Een lastig vraagstuk voor Zeneb Bensafia, onze voorzitter van de gemeenteraad. Toen vorige week bleek dat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren, ging Zeneb aankloppen bij tal van diensten, medewerkers en leiders van de verschillende politieke families. Resultaat? Op maandag 16 en dinsdag 17 maart konden twee commissies toch plaatsvinden via televergadering. De besluitvorming over tal van thema’s die de Gentenaar aanbelangen, kan daardoor toch verder.

'Het is een grote uitdaging, maar ik ben erg blij dat we een oplossing hebben gevonden om het werk te kunnen verderzetten. Alle betrokkenen – politici, stadsdiensten en kabinetten – laten zich hierbij echt van hun beste kant zien. Chapeau!' Zeneb Bensafia, voorzitter van de gemeenteraad

Op maandag 23 maart vindt de gemeenteraad plaats. Zeneb: ‘We zijn dat technisch nog volop aan het uitwerken, want die 53 mensen moeten ook kunnen stemmen. We hebben met zijn allen afgesproken om geen uitgebreide politieke debatten te houden. We gaan ons concentreren op de meest tijdgevoelige dossiers. Gent werkt verder!’ 

Gent werkt verder!

Elke dag vergadert de crisiscel op digitale wijze. Dat orgaan houdt zich bezig met de impact van corona op de stedelijke dienstverlening en op het personeel. Ook schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt neemt deel aan het overleg. 'Ik ben erg fier op onze collega's', zegt Bram. 'De inzet voor de Gentenaars is enorm, ook in deze moeilijke tijden.' De Gentenaar kan nog trouwen. De medewerkers van GentInfo blijven bereikbaar. De communicatiedienst draait overuren. De helden van IVAGO halen ons afval op.

‘In tijden waarin de volksgezondheid onder druk staat, is een propere stad natuurlijk belangrijker dan ooit. Aan de huisvuilophaling verandert daarom niks. Restafval, gft, papier, pmd en glas worden opgehaald zoals vermeld in de ophaalkalender.’ Bram Van Braeckevelt, schepen voor Openbare Netheid

De belangrijkste dienstverlening blijft dus verzekerd, altijd in overeenstemming met de richtlijnen omtrent het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en de Gentenaars. Al wie kan thuiswerken, doet dat. Daarvoor werd stadsbreed de tool 'Microsoft Teams' uitgerold. Zo goed als al het overleg gebeurt nu langs dat platform.

De zogenaamde overgangsperiode voor de nieuwe vuilniszakken wordt verlengd. IVAGO zal de gele zakken nog meenemen tot 1 juli 2020. De omruilactie van gele naar groene huisvuilzakken is uitgesteld. De nieuwe tarieven zullen pas vanaf 1 juni worden toegepast, ook voor gezinnen die gebruikmaken van containers met chip of ondergrondse sorteerpunten. 

Laat de moed niet zakken

Gisterenavond om 20u ging er een golf van applaus door het land voor de helden van de zorg. Dat is hoopvol en doet de zorgen even vergeten.