Gent , solidaire stad

22 November 2018

Gent , solidaire stad

Stad Gent steunt ook dit jaar de campagne van 11.11.11 en schenkt 75.000 euro. Dat is één euro bovenop elke euro die vorig jaar in Gent werd opgehaald.

Tine Heyse: “De bijdrage van Stad Gent aan de 11.11.11-campagne is geen louter symbolische daad: het maakt integraal deel uit van het lokale Noord-Zuidbeleid dat erop gericht is de inspanningen van de Gentenaars rond internationale solidariteit te ondersteunen en te versterken. Het Gentse stadsbestuur koos ervoor om ook deze legislatuur lokale initiatieven onverminderd te ondersteunen. Zo werd in de periode 2013-2018 voor meer dan 1 miljoen euro aan financiële steun gegeven”.

Stad Gent ondersteunt zo ook projecten in het Zuiden via o.a. ‘Gentenaars zonder Grenzen’. In 2018 krijgen 11 projecten steun voor in totaal bijna 41.000 euro. Voor sensibiliserende Noord-Zuid-initiatieven worden er dit jaar 9 projecten gesteund, voor een bedrag van 23.000 euro. En 25 organisaties kregen in 2018 werkingssubsidies voor een totaal van 65.000 euro. Hiernaast voorziet Stad Gent jaarlijks 15.000 euro ondersteuning voor acute noodhulpsituaties. In 2018 werden drie schijven van 5.000 euro geschonken om de slachtoffers van de vulkaan Mayon en de tyfoon Ompong in de Filipijnen en de aardbeving en tsunami in Indonesië te ondersteunen. En uiteraard blijven we als eerste Fair Trade Capital verder werk maken van eerlijke handel, onder meer via ons aankoopbeleid.