Gent past vastgoedbeleid aan na volksraadpleging

16 Mei 2024

Gent past vastgoedbeleid aan na volksraadpleging

Het uitgangspunt is: "het patrimonium van de groep Gent is van en voor alle Gentenaren."

De volksraadpleging van oktober 2023 bracht heel wat Gentenaars op de been voor een uiterst relevant maatschappelijk debat over wonen en publiek vastgoed in onze stad. De eerste vraag ging over hoe het beleid omgaat met stedelijk publiek vastgoed, en de tweede vraag ging over het oprichten van een grondenbank bij Stad Gent om 40 % sociaal wonen te realiseren.

Het middenveld heeft deze vragen op een inspirerende wijze op de politieke agenda geplaatst. Dat juich(t)en wij toe, omdat wij met Groen een nieuwe en meer progressieve koers op vlak van wonen en stedelijk publiek vastgoed wouden inzetten.

Groen-schepen Hafsa El-Bazioui is bevoegd voor Facilitair Management (FM) en dus stedelijk publiek vastgoed. Bijgevolg is zij direct aan de slag gegaan om een antwoord te bieden op de eerste van de twee vragen. 

Huiswerk is af

Het uitgangspunt is: "het patrimonium van de groep Gent is van en voor alle Gentenaren."

Met dit besluit zetten we die woorden om in de praktijk. Het betreft een helder werkkader in de vorm van een boomdiagram die dient te worden toegepast indien een gebouw of grond vrijkomt, om welke reden dan ook.

Concreet geven we prioriteit aan de beleidsdoelstellingen van de Stad Gent. Er is hierbij de nodige zorg en aandacht voor de rol van het middenveld en andere partners.

"Als schepen van FM ben ik heel tevreden dat we hier meteen mee aan de slag zijn gegaan en nu een duidelijk kader voor handen hebben dat tegemoet komt aan de bezorgdheden die werden geuit." - Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Bijkomend is dit ook een rem op de verkoop van publiek vastgoed van de stad. Zo zorgen we ervoor dat er op een meer doordachte en voorzichtige wijze met stedelijk publiek vastgoed wordt omgegaan.

In het boomdiagram krijgt ‘wonen’ een prominente plaats, omdat we dit als een van de grootste uitdagingen zien waar onze stad voor staat.  

We zijn ook erg tevreden over het sociaal karakter van dit besluit, dat in 5 stappen werkt:  

  1. Herinzet van het patrimonium voor de eigen werking van de Groep Gent. Dat wil zeggen de huisvesting van eigen diensten.  

  2. Herinzet waarbij externe partners of het middenveld de stedelijke beleidsdoelen helpen realiseren. Voor sommige diensten en beleidsdoelstellingen kan de stad rekeningen op de expertise en werking van externe partners en middenveldorganisaties. Het aanbieden van huisvesting aan die partners is een instrument om met hen de beleidsdoelen te realiseren. Denk daarbij aan jeugdverenigingen in een jeugdlokaal. 

  3. Herinzet via externe partners voor maatschappelijke doelstellingen met focus op beleidsdoelstelling wonen. Thuispunt Gent is hierin onze eerste partner om zo meer in te zetten op sociaal wonen. Zij krijgen m.a.w. voorrang in de verkoop van gronden en panden. Vervolgens wordt er naar Sogent gekeken en met uitbreiding andere partners voor sociaal wonen, zoals bijvoorbeeld wooncoöperaties.

  4. Herinzet door externe partijen, met behoud van grondpositie voor de groep Gent. Dit behoud wordt gegarandeerd door gebruik te maken van huurovereenkomsten, erfpacht of recht van opstal. Met andere woorden deze gebouwen en gronden blijven van groep Gent. Voorkeur wordt gegeven aan projecten die een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor een zo groot mogelijke groep Gentenaren.  

  5. Verkoop aan een externe partij  

Schepen van Facilitair Management, Hafsa El-Bazioui: "De Gentenaars hebben van zich laten horen tijdens de volksraadpleging. Als schepen van FM ben ik heel tevreden dat we hier meteen mee aan de slag zijn gegaan en nu een duidelijk kader voor handen hebben dat tegemoet komt aan de bezorgdheden die werden geuit." 

Het werk is natuurlijk nog niet af. Er was ook de tweede vraag van de volksraadpleging, waarbij we als college het voorbereidend werk voor een grondenbank voor de volgende ploeg willen klaarzetten.

We kijken er alvast enthousiast naar uit om ook hier spoedig werk van te maken. De lead ligt in deze bij bevoegde collega Souguir.   

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief