Gent krijgt er 560 voetbalvelden beschermd natuur, bos en park bij

07 Oktober 2021

Gent krijgt er 560 voetbalvelden beschermd natuur, bos en park bij

De gemeenteraad gaf vorige week groen licht voor de bescherming van 560 voetbalvelden natuur, bos en park. “Een historische beslissing voor Groen in Gent en levensbelangrijk om Gent toekomstbestendig te maken. Met het RUP Groen krijgen we er in één klap 20% extra beschermde natuur bij in Gent”, stelt gemeenteraadslid Anita De Winter.

Verspreid over meer dan 100 deelgebieden beschermen en ontwikkelen we zo 370 hectare natuur, bos en park. We brengen natuur tot in de binnenstad, maar bouwen ook samen met Natuurpunt aan grote aaneengesloten natuur- en valleigebieden zoals in de Assels en de Keuzemeersen, waar een gebied van meer dan 80 hectare herbestemd wordt voor de uitbouw van het Natuurpark Levende Leie.

RUP Groen voor biodiversiteit en klimaat

Gent kiest resoluut voor een groene gezonde stad met dit RUP Groen. En dat is nodig. Er is een biodiversiteitscrisis aan de gang. De snelheid waarmee soorten verdwijnen is ongezien.

Net als bij de klimaatcrisis, is het volgende decennium beslissend om onherstelbare schade voor de biodiversiteit te vermijden, wereldwijd, maar ook dichter bij ons. Het RUP Groen is voor Gent een belangrijk puzzelstuk om onze biodiversiteitsambities waar te maken.

Met de overstromingen van deze zomer nog vers op ons netvlies, Is het duidelijk dat we onze stad moeten voorbereiden op hitte, droogte en hevige neerslag. Het is de natuur die ons daarbij zal helpen. Groen, natuur en water zorgen voor verkoeling en bufferen regenwater. Ze houden onze stad aangenaam. Ze beschermen tegen droogte.

Pionierswerk voor lokale voedselproducenten

Ook het flankerend landbouwbeleid voor het RUP Groen is pionierswerk. “Gent kiest ervoor om professionele landbouwers die pachtgronden verliezen om natuur, park of bos te ontwikkelen kosteloos vervanggronden aan te bieden voor een duurtijd van 27 jaar. Daarin zijn we uniek”, stelt schepen voor landbouw Tine Heyse.

De meeste van onze Gentse boeren zijn immers geen eigenaars van de gronden die ze gebruiken. Als zij landbouwgrond verliezen, dan wordt er gesneden in de levensvatbaarheid van hun bedrijf. Met ons flankerend beleid  verzekeren we de toekomst van onze Gentse boeren.

Prijzen landbouwgronden

Het flankerend landbouwbeleid dat de Vlaamse regering uitrolt in projectgebieden als Sigma, het Parkbos of de Vinderhoutse Bossen gaat minder ver. Landbouwers die geen eigenaar zijn van de gronden die ze gebruiken krijgen een pachtuittredingsvergoeding en een zogenaamde wijkersstimulus.

Wie de prijzen van landbouwgronden een beetje opvolgt weet dat je met dat geld onmogelijk vervanggronden kan aankopen. In de praktijk betekent dit dus dat die landbouwers minder grond hebben om op te boeren.

Betere toekomst voor alle Gentenaars

Nog een element dat goed is voor de landbouwers is dat, ook als gronden aangekocht worden door een erkende natuurvereniging, het beheer van de natuurgebieden mee zou kunnen worden opgenomen met onze Gentse landbouwers.

In Gent zorgen we ervoor dat natuurdoelen, landbouw- en voedseldoelen niet elkaars tegengestelde hoeven te zijn. Met dit thematisch RUP Groen tonen we dat het anders kan en maken we werk van een betere toekomst voor alle Gentenaars.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.